Παναγιώτης Σκανδάμης

Παναγιώτης Σκανδάμης
Καθηγητής
Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου & Υγιεινής Τροφίμων και Ποτών
2105294684
2105294693
pskan@aua.gr
Εικόνα: Panagiotis Skandamis

Ο κ. Σκανδάμης γεννήθηκε στις 22 Μαΐου 1974. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων (ΕΤΤ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (1998). Απέχτησε διδακτορικό δίπλωμα στη Μικροβιολογία Τροφίμων από το ίδιο Τμήμα το 2001 και στη συνέχεια εργάστηκε ως Ερευνητής στο Department of Animal Science του Colorado State University των Η.Π.Α μέχρι το 2003. Από το 2004 έως σήμερα εργάζεται στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ως μέλος ΔΕΠ του Τμήματος ΕΤΤ στο πεδίο της Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων. Από τον Ιούλιο του 2015, τελεί και ως μέλος του panel βιολογικών κινδύνων (BIOHAZ) της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA).  Η ερευνητική του δραστηριότητα χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκά Προγράμματα ( FP 6), εθνικά προγράμματα της ΓΓΕΤ και ιδιωτικά συμφωνητικά με Ελληνικές Επιχειρήσεις Τροφίμων, και περιλαμβάνει: (ι) τη μελέτη της επιβίωσης/θανάτου παθογόνων μικροοργανισμών σε επιφάνειες (βιοϋμένια-biofilms) και τρόφιμα, (ιι) τη συμπεριφορά μικροοργανισμών προσαρμοσμένων σε συνθήκες καταπόνησης (stress adapted cells), (ιιι) την ανάπτυξη και επικύρωση μαθηματικών μοντέλων πρόρρησης της ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων, και (v) τη μελέτη της παρουσίας και της διακύμανσης μυκοτοξινών και φυτοφαρμάκων κατά την επεξεργασία και διάθεση των τροφίμων. Το συγγραφικό έργο του κου Σκανδάμη περιλαμβάνει 111 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά του SCI και 26 κεφάλαια βιβλίων, ενώ έχει συγκεντρώσει 3800 ετεροαναφορές (h-index 28). Επίσης, υπήρξε βοηθός Εκδότη (Associate Editor) τουμπεριοδικού Food Research International (2012-2017) και επί του παρόντος είναι ένας από τους επιστημονικούς συντάκτες (Scientific Co-Editor) του περιοδικού Journal of Food Protection και μέλος της συντακτικής επιτροπής των περιοδικών Applied and Environmental Microbiology και International Journal of Food Microbiology.
 
Ο κ. Σκανδάμης μαζί με τον μεταδιδάκτορα κ. Αντώνη Ψωμά, έχουν αναπτύξει το λογισμικό GroPIN, για την πρόβλεψη συμπεριφοράς μικροοργανισμών στα τρόφιμα. Το εν λόγω λογισμικό έχει αναρτηθεί ελεύθερο χρήσης στην παρακάτω ηλεκτρονική δ/νση:
 
http://www.aua.gr/psomas/gropin/
 
Το ψηφιακο εκπαιδευτικο υλικο του μαθηματος "Υγιεινη Τροφιμων" ειναι προσβασημο μεσω της διασυνδεσης: http://www.aua.gr/skandamis/
 
H συνολική ερευνητική δραστηριότητα του εργαστηρίου στο οποίο δραστηριοποιείται ο κ. Σκανδάμης περιγράφεται ψηφιακά στο παρακάτω video μέσω συνδέσμου youtube
 
https://www.youtube.com/watch?v=MEK-IQ-YO6Q&feature=youtu.be
 
Αντιπροσωπευτικές επιστημονικές δημοσιεύσεις

 1. Lambert, R. J.W., Skandamis, P., Coote, P. J., and Nychas, G-J.E. 2001. A Study of the Minimum Inhibitory Concentration and mode of action of Oregano essential oil, thymol and carvacrol. J. Appl. Microbiol. 91, 453-462.
 2. Skandamis, P., Tsigarida, E and Nychas G-J.E 2002. The effect of oregano essential oil on survival/death of Salmonella typhimurium in meat stored at 5°C under aerobic, VP/MAP conditions. Food Microbiology 19, 97-103.
 3. Stopforth, J.D., Yoon, Y., Barmpalia, I.M., Samelis, J., Skandamis, P.N., and Sofos, J.N. 2005. Reduction of Listeria monocytogenes populations during exposure to a simulated gastric fluid following storage of inoculated frankfurters formulated and treated with preservatives. Int. J. Food Microbiol. 99: 309-319.
 4. Skandamis, P.N., Stopforth, J.D., Kendall, P.A., Belk, K.E., Scanga, J.A., Smith, G.C., Sofos, J.N.  2007. Modeling the effect of inoculum size and acid adaptation on growth/no growth interface of Escherichia coli O157:H7. Int. J. Food Microbiol. 120, 237-249.
 5. Skandamis, P.N., Yoon, Y., Stopforth, J.D., Kendall, P.A., Sofos, J.N.  2008. Heat and acid tolerance of Listeria monocytogenes after exposure to single and multiple sublethal stresses. Food Microbiol. 25, 294-303.
 6. Kapetanakou, A.E., Panagou, E.Z., Gialitaki, M., Drosinos, E.H., Skandamis, P.N. 2008. Evaluating the combined effect of water activity, pH and temperature on ochratoxin A production by Aspergillus ochraceus and Aspergillus carbonarius οn culture medium and Corinth raisins. Food Con. 20, 725-732.
 7. Georgakopoulos, P., Mylona, A., Athanasopoulos, P., Drosinos, E.H., Skandamis, P.N. 2009. Evaluation of cost-effective methods in the pesticide residue analysis of non-fatty baby foods. Food Chem. 115, 1164-1169.
 8. Skandamis, P.N., Stopforth, J.D., Ashton, L.V., Geornaras, I., Kendall, P.A., Sofos, J.N. 2009. Escherichia coli O157:H7 survival, biofilm formation and acid tolerance under simulated slaughter plant moist and dry conditions. Food Microbiol. 26, 112-119.
 9. Manios, S. G., Skiadaresis, A. G., Karavasilis, K., Drosinos, E. H., Skandamis, P.N. 2009. Field-validation of predictive models for the growth of lactic acid bacteria in acidic cheese-based Greek appetizers. J. Food Prot. 72, 101-110.
 10. Pοimenidou, S., Belessi, C.A., Giaouris, E.D., Gounadaki, A.S., Nychas, G.-J. E., and Skandamis, P.N. 2009. Listeria monocytogenes attachment to and detachment from stainless steel surfaces in a simulated dairy processing environment. Appl. Environ. Microbiol. 75, 7182-7188.
 11. Manios, S.G., Lambert, R.J.W. and Skandamis, P.N. (2014). A generic model for spoilage of acidic emulsified foods: Combining physicochemical data, diversity and levels of specific spoilage organisms. International Journal of Food Microbiology 170: 1-11.
 12. Kapetanakou, A.E., Agathaggelou, E.I., Skandamis, P.N. (2014). Storage of pork meat under modified atmospheres containing vapors from commercial alcoholic beverages. International Journal of Food Microbiology 178: 65-75.
 13. Zilelidou, E.A., Tsourou, V., Poimenidou, S., Loukou, A., Skandamis, P.N. 2015. Modeling transfer of Escherichia coli O157:H7 and Listeria monocytogenes during preparation of fresh-cut salads: Impact of cutting and shredding practices. Food Microbiol. 45, 254-265.
 14. Makariti, I.P., Printezi, A., Kapetanakou, A.E., Zeaki, N., Skandamis, P.N. 2015. Investigating boundaries of survival, growth and expression of genes associated with stress and virulence of Listeria monocytogenes in response to acid and osmotic stress. Food Microbiol. 45, 231-244.
 15. Manios, S.G., Skandamis, P.N. 2015. Effect of frozen storage, different thawing methods and cooking processes on the survival of Salmonella spp. and Escherichia coli O157:H7 in commercially shaped beef patties Meat Sci. 101, 25-32.
 16. Zilelidou, E., Manthou, E. and Skandamis, P.N. 2016. Growth differences and competition between Listeria monocytogenes strains determine their predominance on ham slices and lead to bias during selective enrichment with the ISO protocol. International Journal of Food Microbiology 235, 60-70.
 17. Kapetanakou, Α.Ε., Karyotis, D., Skandamis, P.N. 2016. Control of Listeria monocytogenes by applying ethanol-based antimicrobial edible films on ham slices and microwave-reheated frankfurters. Food Microbiol. 54, 80-90.

 
Στοιχεία επικοινωνίας
Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου & Υγιεινής Τροφίμων & Ποτών
Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιερά Οδός 75, 118 55
Αθήνα
Τηλ/Φαξ: +30 210 5294684
Κινητό: +30 6937009447
Email: pskan@aua.gr


CV-Skandamis-English.doc, CV Skandamis_short.doc