Αθανάσιος Μαλλούχος

Αθανάσιος Μαλλούχος
Επίκουρος Καθηγητής
Εργαστήριο Χημείας & Ανάλυσης Τροφίμων
2105294681
aMallouchos@aua.gr
Εικόνα: Athanasios Mallouchos

 

Ο Αθανάσιος Μαλλούχος, Χημικός (Τμήμα Χημείας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1997). Είναι Λέκτορας του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου (ΓΠΑ) από το 2014 με γνωστικό αντικείμενο Ανάλυση Τροφίμων. Είναι κάτοχος Διακρατικού και Διαπανεπιστημιακού Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Βιοτεχνολογία Τροφίμων  (Τμήμα Χημείας, Παν. Πατρών, Τμήμα Χημείας, Παν. Ιωαννίνων, School of Applied and Chemical Sciences, Univ. of Ulster, UK, 1999) και διδακτορικού διπλώματος (Τμήμα Χημείας, Παν. Πατρών, 2003). Το 2004-2006 εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων του ΓΠΑ και έπειτα απασχολήθηκε ως χημικός στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα (ΙΚΑ, ΕΟΠΥΥ), ενώ παράλληλα, συμμετείχε σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στα παρακάτω πεδία:

 • Απομόνωση και χαρακτηρισμός αντιοξειδωτικών συστατικών (φαινολικές ενώσεις) από αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά και τρόφιμα φυτικής προέλευσης
 • Πτητικά συστατικά τροφίμων - συσχέτιση με την ποιότητα, αλλοίωση, νοθεία του προϊόντος
 • Μελέτη της χημικής σύστασης παραπροϊόντων βιομηχανίας τροφίμων - αξιοποίησή τους για την παραγωγή καινοτόμων τροφίμων και προϊόντων προστιθεμένης αξίας
 • Μικροβιακά λιπίδια - απομόνωση και χαρακτηρισμός
 • Χημική ανάλυση προϊόντων μικροβιακών ζυμώσεων (κρασί, μπύρα, ελιές, κλπ)
 • Ποιοτικός έλεγχος λιπών και ελαίων

 

Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις

 • Mallouchos, M. Komaitis, A.A. Koutinas, M. Kanellaki. Investigation of volatiles evolution during the alcoholic fermentation of grape must using free and immobilized cells with the help of solid phase microextraction (SPME) headspace sampling. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2002, 50(13), 3840-3848
 • Ch. Gargeli, V. Papageorgiou, A. Mallouchos, T. Kibouris, M. Komaitis*. Essential oil composition of Pistacia lentiscus L. and Myrtus communis L.: Evaluation of antioxidant capacity of methanolic extracts. Food Chemistry, 2008, 107, 1120-1130
 • V. Papageorgiou, A. Mallouchos, M. Komaitis*. Investigation of the Antioxidant Behavior of Air- and Freeze-Dried Aromatic Plant Materials in Relation to Their Phenolic Content and Vegetative Cycle. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2008, 56(14), 5743 – 5752
 • Fakas, S., Papanikolaou*, S., Batsos, A., Galiotou-Panayotou, M., Mallouchos, A., Aggelis, G. Evaluating renewable carbon sources as substrates for single cell oil production by Cunninghamella echinulata and Mortierella isabellina. Biomass and Bioenergy2009, 33 (4), 573-580
 • Javier Villegas Vergara, Vassiliki Blana, Athanasios Mallouchos, Anastasios Stamatiou, Efstathios Z. Panagou*. Evaluating the efficacy of brine acidification as implemented by the Greek table olive industry on the fermentation profile of Conservolea green olives. LWT-Food Science and Technology, 2013, 53, 113-119
 • F.F. Parlapani, A. Mallouchos, S.A. Haroutounian, I.S. Boziaris*. Microbiological spoilage and investigation of volatile profile during storage of sea bream fillets under various conditions. International Journal of Food Microbiology, 2014, 189, 153-163
 • A.A. Argyri, A. Mallouchos, E.Z. Panagou, G-J.E. Nychas. The dynamics of the HS/SPME-GC/MS as a tool to assess the spoilage of minced beef stored under different packaging and temperature conditions. International Journal of Food Microbiology, 2015, 193, 51-58.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σχολή Τροφίμων, Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης

Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου

Εργαστήριο Χημείας και Ανάλυσης Τροφίμων

Ιερά Οδός 75, Αθήνα, 118 55

 

Τηλ./Fax: 210 5294681

e-mail: aMallouchos@aua.gr

web pages:

http://fst.aua.gr/el/userpages/298

https://www.researchgate.net/profile/Athanasios_Mallouchos


CV_Mallouchos_May2016_EΝ.pdf, CV_Mallouchos_May2016_Gr.pdf