Χρήστος Παππάς

Χρήστος Παππάς
Αναπληρωτής Καθηγητής
Εργαστήριο Γενικής Χημείας
2105294262
null
chrispap@aua.gr

CV-ENG.pdf, CV-GR.pdf