Πέτρος Ταραντίλης

Πέτρος Ταραντίλης
Καθηγητής
Εργαστήριο Γενικής Χημείας
2105294262
2105294265
ptara@aua.gr
Εικόνα: Petros Tarantilis

ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ

Καθηγητής, Εργαστήριο Χημείας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΦΕΚ 1281/14.12.16)

Γνωστικό αντικείμενο: Ενόργανη Χημική Ανάλυση Φυσικών Προϊόντων.

Πεδία ερευνητικού ενδιαφέροντος

Ανάλυση φυτικών προϊόντων, φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών, τροφίμων και μικροοργανισμών με χρωματογραφικές μεθόδους (TLC, CC, GC-MS, HPLC-UV/Vis-MS), ταυτοποίηση των συστατικών τους με φασματοσκοπικές μεθόδους (UV-Vis, FT-IR, FT-Raman, NMR) και μελέτη της βιολογικής δραστικότητας.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

 • Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Χημείας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΦΕΚ 719/26.07.2012)
 • Επίκουρος Καθηγητής, Εργαστήριο Χημείας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΦΕΚ 606/13.07.2010)
 • Επίκουρος Καθηγητής (με θητεία), Εργαστήριο Χημείας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΦΕΚ 233/08.08.2006)
 • Λέκτορας, Εργαστήριο Χημείας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΦΕΚ 151/11.07.2001).
 • Ειδικός Επιστήμων στη βαθμίδα του Λέκτορα (βάσει των Π.Δ. 407/80 και Ν. 1268/82) στο Εργαστήριο Χημείας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (1997-2001).
 • Ωρομίσθιος Επίκουρος Καθηγητής ή Επιστημονικός Συνεργάτης στο τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του ΤΕΙ Αθήνας (1994-1998).
 • Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ14-Ο4 στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ΦΕΚ 251/31.08.00), ανάκληση διορισμού (ΦΕΚ 331/29.11.00).
 • Αναπληρωτής Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ14-Ο4 στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (1997-1998).
 • Εκπαιδευτής στο δημόσιο ΙΕΚ Αμαρουσίου (1998-1999).
 • Εκπαιδευτής σε δημόσια και ιδιωτικά Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (1993-2000).
 • Σύμβουλος Επιχειρήσεων σε θέματα Διασφάλισης Ποιότητας (ISO) και Υγιεινής (HACCP) των Τροφίμων (1990-2000).

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Διδακτικό έργο

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διδάσκω στα παρακάτω μαθήματα:

α) Γενική και Ανόργανη Χημεία, εργαστήριο, προπτυχιακό (1997-σήμερα).

β) Οργανική Χημεία, θεωρία-εργαστήριο, προπτυχιακό (1997-σήμερα).

γ) Ενόργανη Ανάλυση, θεωρία-εργαστήριο, προπτυχιακό (1997-σήμερα).

δ) Φασματοσκοπικές Μέθοδοι Ανάλυσης Φυτών, μεταπτυχιακό του τμήματος Φυτικής Παραγωγής (2001-σήμερα).

ε) Προχωρημένη φασματοσκοπία, μεταπτυχιακό του Γενικού τμήματος (2004-σήμερα).

στ) Απομόνωση – Καθαρισμός - Πιστοποίηση Φυσικών Προϊόντων, μεταπτυχιακό του Γενικού τμήματος (2004-σήμερα).

ζ) Αυτοματοποιημένες μέθοδοι ανάλυσης, μεταπτυχιακό του Γενικού τμήματος (2004-2014).

η) Τεχνικές ανάλυσης βιομορίων, μεταπτυχιακό του τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας (2005-σήμερα).

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθηνών, Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής,  τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών

Δίδαξα στο μάθημα Ενόργανη Ανάλυση για Οινολόγους, Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Οινολογίας (1994-1998).

Εκπαιδευτικά Συγγράμματα – Σημειώσεις - Βιβλία

 1. Ενόργανη Ανάλυση. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις (2008).
 2. Εργαστηριακές Ασκήσεις Ενόργανης Ανάλυσης (2008).
 3.  Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια, Β’ Τάξη 1ου Κύκλου, Ειδικότητα: Τεχνολογίας Τροφίμων & Εμπορίας (marketing) Γεωργικών Προϊόντων, Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων & Περιβάλλοντος. Ο.Ε.Δ.Β. (1999) ISBN 960-06-0761-3.
 4. White Book Saffron in Europe Problems and Strategies for improving the quality and strengthen competitiveness.

Διδακτορικές διατριβές - Ως επιβλέπων

 1. Γεωργία Ζουμποπούλου: Φυσικά πεπτίδια και επίδραση σε παθογόνους μικροοργανισμούς. ΓΠΑ 2008.
 2. Ευσταθία Σκώττη: Μελέτη και αξιολόγηση της βιοδραστικότητας-τοξικότητας φυτικών εκχυλισμάτων καλλιεργούμενων και αυτοφυών αρωματικών- φαρμακευτικών φυτών.  ΓΠΑ 2016.
 3. Χριστίνα Μήτση: Ανάπτυξη Ενόργανων Χημικών Μεθόδων Απομόνωσης και Ταυτοποίησης Συστατικών Φυτών της Οικογένειας Lamiaceae. ΓΠΑ. Σε εξέλιξη. (Τρείς (3) δημοσιεύσεις, μία (1) συμμετοχή σε συνέδριο).
 4. Νεφέλη-Σοφία Σωτηροπούλου: Μελέτη της ύπαρξης τοξικών συστατικών και της βιοδραστικότητας  βότανων της ελληνικής χλωρίδας και στα αφεψήματα τους. ΓΠΑ. Σε εξέλιξη (Τρείς (3) συμμετοχές σε συνέδρια).
 5. Ελένη Κακούρη: «Χημική και βιολογική αξιολόγηση φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών της Ελληνικής χλωρίδας. Μελέτης της χημικής σύστασης (ταυτοποίηση συστατικών, ποσοτικός προσδιορισμός, απομόνωση) και In vitro/In vivo μελέτη της βιολογικής δραστικότητας (αντιοξειδωτικής και τοξικής, δράσης στο καρδιαγγειακό)». Σε εξέλιξη.

Διδακτορικές διατριβές - Ως μέλος εξεταστικής επιτροπής διδακτορικών διατριβών εκτός Ελλάδας

 1. Ana Maria Sánchez Gomez: Advances in the study of crocetin esters, picrocrocin and flavonoids from saffron spice. University of Castilla-La Mancha, Albacete, Spain-2009.
 2. Armando Moro PEÑA: Characterization of aromatic plant extracts: potential applications in dairy matrices. University of Castilla-La Mancha, Albacete, Spain-2013
 3. Mª del Valle García Rodríguez: Ιnfluence of different forced growing conditions of Crocus sativus L. on the saffron quality. University of Castilla-La Mancha, Albacete, Spain-2016.

Μεταπτυχιακές διατριβές - Ως επιβλέπων

 1. Νικόλαος Ταβουλάρης: Μελέτη της αντιοξειδωτικής ικανότητας αιθερίων ελαίων φυτών της οικογένειας Lamiaceae. ΓΠΑ - 2006.
 2. Ευθύμιος Μπάκας: Μελέτη της επίδρασης δευτερογενών μεταβολιτών του φυτού μαντζουράνα (Origanum majorana L.) στην ανάπτυξη του μύκητα Apergillus carbonarius. ΓΠΑ - 2008.
 3. Κωνσταντίνος Νεστοράτος: Μελέτη της αντιοξειδωτικής ικανότητας αρωματισμένων ελαιολάδων με φυτά της οικ. Lamiaceae. ΓΠΑ - 2009.
 4. Γεωργία Κανέλλου: Μελέτη της αντιοξειδωτικής ικανότητας αφεψημάτων από αρωματικά φυτά της ελληνικής χλωρίδας. ΓΠΑ - 2011.
 5. Αλεξία-Μαρία Κανακαράκη: Μελέτη των Δραστικών Συστατικών του Σκόρδου (Allium Sativum) καλλιεργούμενου στην  Περιοχή Ν. Βύσσας. ΓΠΑ - 2011.
 6. Αναστασία Μπαστούνη: Μελέτη του αιθερίου ελαίου και υδροαλκοολικών εκχυλισμάτων φυτών του γένους Cistus της ελληνικής χλωρίδας. ΓΠΑ - 2011.
 7. Γεωργία Παζιώτου: Μελέτη υδροαλκοολικών εκχυλισμάτων ριζών του φυτού Echinacea purpurea καλλιεργούμενου στην Ελλάδα. ΓΠΑ - 2011.
 8. Ευανθία Σταμπολή: Επίδραση των καιρικών συνθηκών κατά τη διάρκεια της συγκομιδής στις ποιοτικές παραμέτρους του saffron κατά ISO 3632. ΓΠΑ - 2011.
 9. Ανδρέας Παπαϊωάννου: Σύγκριση των συστατικών του αρώματος μαύρου και άσπρου πιπεριού (Piper nigrum L.) I. Αξιολόγηση προϊόντων της ελληνικής αγοράς. ΓΠΑ - 2011.
 10. Δημήτριος Σάλτας: Προσδιορισμός του ροσμαρινικού οξέος σε βότανα  με την εφαρμογή της υγρής χρωματογραφίας, της φασματοσκοπίας υπερύθρου και της χημειομετρίας. ΓΠΑ - 2012.
 11. Αικατερίνη Κουτσογιάννη: Γεωγραφική διαφοροποίηση βοτάνων με την εφαρμογή της αέριας χρωματογραφίας, της φασματοσκοπίας υπερύθρου και της χημειομετρίας. ΓΠΑ - 2012.
 12. Αλεξάνδρα Ντούκα: Bοτανική και γεωγραφική ταξινόμηση οσπρίων του κοινού φασολιού και του φασολιού γίγαντα (Phaseolus vulgaris L. και Phaseolus coccineus L.) με τη χρήση της υπέρυθρης φασματοσκοπίας. ΓΠΑ - 2013.
 13. Παναγιώτης Τζεβέλεκος:  Μελέτη και αξιολόγηση της βιοδραστικότητας-τοξικότητας αιθερίων ελαίων και φυτικών εκχυλισμάτων αρωματικών- φαρμακευτικών φυτών και προϊόντων τους. ΓΠΑ - 2014.
 14. Χριστίνα Μήτση: Προσδιορισμός ποιότητας και νοθείας του saffron. Επανεξέταση υφιστάμενων τεχνικών – Ανάπτυξη και αξιολόγηση εναλλακτικών χρωματογραφικών και  φασματοσκοπικών μεθόδων. ΓΠΑ - 2014.
 15. Παρασκευή Καρασταμάτη: Επίδραση μεθόδων τεχνητής γήρανσης στο προφίλ των δευτερογενών μεταβολιτών του Saffron. ΓΠΑ - 2014.
 16. Ελένη Κατσίβα: Ποσοτικός προσδιορισμός της πιπερίνης σε πιπέρια με φασματοσκοπία UV-Vis. Ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων προσδιορισμού με φασματοσκοπικές τεχνικές  IR και Raman. ΓΠΑ - 2014.
 17. Νεφέλη-Σοφία Σωτηροπούλου: Προσδιορισμός της θουγιόνης σε βότανα της ελληνικής χλωρίδας και στα αφεψήματα τους. ΓΠΑ - 2014.
 18. Κωνσταντίνος Μιχαήλ Ι. Γάκης: «Μελέτη των χημικών συστατικών φυτικών ειδών του γένους Sideritis L. (S. scardica, S. perfoliata, S. raeseri)» ΓΠΑ-2016.
 19. Μαρία Κοκκίνη: Προσδιορισμός των κύριων συστατικών και μελέτη της βιοδραστικότητας εκχυλισμάτων φυτών της οικογένειας Asteraceae. Η περίπτωση του χαμομηλιού, της αχίλλειας, της αψιθιάς και του εστραγκόν-ΓΠΑ-2016.

Πτυχιακές μελέτες - Ως επιβλέπων

 1. Ελένη Πάσιου: Προσδιορισμός της αντιοξειδωτικής ικανότητας συστατικών του αιθερίου ελαίου και χρωστικών του Ελληνικού κρόκου (Crocus sativus L.). ΓΠΑ - 2005.
 2. Αγγελική Διαμαντή: Μελέτη συστατικών αιθερίων ελαίων γένους Citrus με χρωματογραφικές και φασματοσκοπικές τεχνικές. ΓΠΑ - 2007.
 3. Αναστασία Τερζίδου: Βελτιστοποίηση της υποβοηθούμενης από υπερήχους τεχνικής εκχύλισης συστατικών του αρώματος των στιγμάτων του φυτού Crocus sativus L. (Saffron). ΓΠΑ - 2009.
 4. Trifa Gasimi: Ποσοτικός προσδιορισμός του ροσμαρινικού οξέος σε αρωματικά και φραμακευτικά φυτά της οικογένειας Lamiaceae με υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC), ΓΠΑ - 2011.
 5. Κολοτούρου Χριστίνα: Χαρακτηρισμός των φλαβονοειδών των πετάλων του φυτού Crocus sativus L. και σύγκριση με άλλα είδη Crocus, χρησιμοποιώντας Υγρή Χρωματογραφία συνδυασμένη με Φασματομετρία Μαζών. ΓΠΑ - 2012.
 6. Δέδε Αργυρώ: Διαφοροποίηση της βοτανικής και γεωγραφικής προέλευσης οσπρίων Phaseolus vulgaris και Phaseolus coccineus με φασματοσκοπία FT-IR και χημειομετρικές μεθόδους. ΓΠΑ - 2012.
 7. Μαρία Στριγγλόγιαννη: Βοτανική και γεωγραφική διαφοροποίηση οσπριών φασολιών με τη χρήση της υπέρυθρης φασματοσκοπίας. ΓΠΑ - 2014.
 8. Στυλιανή-Φανή Μεγρέμη: Μελέτη των συστατικών των βοτάνων και των αφεψημάτων τους και έλεγχος της βιοδραστικότητας τους: η περίπτωση του φασκόμηλου, χαμομηλιού, βαλεριάνας και τίλιου. ΓΠΑ-2016.

Συνεργασία - Επίβλεψη φοιτητών από ξένα πανεπιστήμια στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS κλπ

 • Sevgi DURNA,    2006-2007, Χειμερινό εξάμηνο ,  Υπ. Διδάκτορας, Cumhuriyet University, Τουρκία
 • Carmen Priscila del CAMPO, 2008-2009, Εαρινό εξάμηνο, Υπ. Διδάκτορας, Universidad Castilla-La Mancha, Ισπανία
 • Javier GARCĺA SÁNCHEZ,  2009-2010, Εαρινό εξάμηνο,   Προπτυχιακό, IES Andrés de Vandelvira, Albacete in SPAIN,  Ισπανία
 • Enrique NIZA GONZÁLEZ, 2009-2010, Εαρινό εξάμηνο    Προπτυχιακό, IES Andrés de Vandelvira, Albacete in SPAIN, Ισπανία
 • Armando Moro PEÑA,   2011-2012, Εαρινό εξάμηνο, Υπ. Διδάκτορας, Universidad Castilla-La Mancha, Ισπανία
 • Raquel Rodríguez Solana, 2013-2014, Χειμερινό εξάμηνο, Υπ. Διδάκτορας,  Universidad de Vigo, Ισπανία
 • Mª del Valle García Rodríguez, 2014-2015, Εαρινό εξάμηνο, Υπ. Διδάκτορας, Universidad Castilla-La Mancha,  Ισπανία

Διεθνείς ερευνητικές συνεργασίες

 1. Laboratoire de Spectroscopie Biomoleculaire, Faculté de Pharmacie, Université de Reims Champagne-Ardenne, 51, rue Cognacq Jay, 51096 Reims Cedex, France. Professeur Michel Mainfait (1990, 1992-1993).
 2. Laboratory of Biochemistry, Institute of Biochemistry and Physiology of Plants and Microorganisms, Russian Academy of Sciences, 13 Entuziastov Ave., Saratov 410015, Russia. Dr Alexander Kamnev. NATO Collaborative Linkage Grant (LST.CLG.977664), (LST.CLG.981092). NATO Expert Visit Grant (LST.EV 979788) (2000-σήμερα).
 3. Laboratory of Agricultural Chemistry, Department of Agroforestry Science and Technology and Genetics, School of Agricultural Engineering, University of Castilla-La Mancha, 02071 Albacete, Spain. Prof. G. Alonso and R. Salinas (2006-σήμερα).

Διεθνή Ερευνητικά  Προγράμματα

 1. Isolation,  séparation  et  purification  des  caroténoïdes  du safran et  étude in vivo a l’échelle cellulaire de leurs activités biologiques. Διμερής Ερευνητική & Τεχνολογική Συνεργασία Ελλάδας–Γαλλίας 1990. Ελληνική πλευρά: Εργαστήριο Χημείας, Καθηγητής Μ. Πολυσίου. Γαλλική πλευρά: Laboratoire de Spectroscopie Biomoleculaire. Université de Reims. France.  Professeur Michel Mainfait. Φορέας επιχορήγησης: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. 1990.
 2. Βελτίωση της ποιότητας του ελαιολάδου με βιοτεχνολογικές μεθόδους. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Π. Ρόδης, Εργαστήριο Μηχανικής Τροφίμων, Επεξεργασίας και Συντήρησης Γεωργικών Προϊόντων. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Επιστημονικής Έρευνας. AIR 3-CT94-1395. 1996
 3. Chemistry and Biochemistry Under Extreme Conditions. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Μ. Πολυσίου. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Επιστημονικής Έρευνας. Cost Action D-6. Cost 1997.
 4. Sonochemiscal Applications to Food Additives, Flavors, Fragrances and Pharmaceuticals Extraction from renewable natural resources: SAFE. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Μ. Πολυσίου. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Επιστημονικής Έρευνας. Cost Action D-10/0016/99. Cost 1999
 5. Εκχύλιση και διαχωρισμός πολυμερών από τα κυτταρικά  τοιχώματα νέων γεωργικών φυτών. Ελλάδα - Σλοβακία Κοινά Ερευνητικά και Τεχνολογικά Προγράμματα 2001 – 2002. Ελληνική πλευρά: Εργαστήριο Χημείας, Καθηγητής Μ. Πολυσίου. Σλοβακική πλευρά: Institute of Chemistry, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic. Dr. Anna Ebringerová Φορέας  επιχορήγησης: Υπουργείο Ανάπτυξης. Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. 2001–2002.
 6. Analytical determination of physiologically active compounds using optical properties of colloidal systems. NATO Science Programme Cooperative Science & Technology Sub-Programme. Expert Visit, Host Institution Project Director: Dr. P.A. Taranrilis, Agricultural University of Athens, Visiting Expert: Dr. V.A. BOGATYREV, Institute of Biochemistry and Physiology of Plants and Microorganisms, Russian Academy of Sciences (LST.EV 979788) 2003
 7. Physicochemical investigation of bacterial metabolites and biocomplexes involved in plant-microbe interactions. NATO Science Programme. Cooperative Science and Technology Sub-Programme. Collaborative Linkage Grant. 2001-2003. Project Coordinator from a NATO country: Prof. M. Polissiou.  Agricultural University of Athens. Project Coordinator from a Partner country: Dr. A. Kamnev. Institute of Biochemistry & Physiology of Plants and Microorganisms, Russian Academy of Sciences (LST.CLG.977664). 2001-2003.
 8. Saffron Αdulteration by Colour Additives:Developing an Anti-fraud Methodology. Υπεύθυνος: Καθηγητής Μ. Πολυσίου. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Επιστημονικής Έρευνας. CRAFT programme, 2002-2004
 9. Spectroscopic approaches to the detection of biospecific interactions. NATO Science Programme. Cooperative Science and Technology Sub-Programme. Collaborative Linkage Grant. 2004-2006. Project Coordinator from a NATO country: Prof. M. Polissiou.  Agricultural University of Athens. Project Coordinator from a Partner country: Dr. A. Kamnev. Institute of Biochemistry & Physiology of Plants and Microorganisms, Russian Academy of Sciences (LST.CLG.981092). 2003-2005
 10. SAFFRON. Φορέας επιχορήγησης Ευρωπαϊκή Ένωση INTERREG III C programme. Διακρατικό πρόγραμμα Ισπανία-Ελλάδα-Ιταλία. 2005-2007.
 11. Methodologies for implementing International Standards for Saffron Purity and Quality-SAFFIC. Φορέας επιχορήγησης: Ευρωπαϊκή Ένωση. Διακρατικό πρόγραμμα Ισπανία-Ελλάδα-Ιταλία-Ρουμανία-Σουηδία. 2006-2009.
 12. Heavy metals and radionuclides in soil: microbe-mediated bioleaching and effects on plant–microbe interactions. NATO Science Programme. Cooperative Science and Technology Sub-Programme. Collaborative Linkage Grant. 2007-2008. Project Coordinator from a NATO country: Prof. M. Polissiou.  Agricultural University of Athens. Project Coordinator from a Partner country: Dr. A. Kamnev. Institute of Biochemistry & Physiology of Plants and Microorganisms, Russian Academy of Sciences (NRCLG 982857).
 13. Genetic Resources of Saffron and Allies (Crocus spp.)-CROCUSBANK. Συμμετέχοντες στο πρόγραμμα: Universidad Castilla-La Mancha (Ισπανία), Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (Ισπανία), Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ελλάδα), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Ελλάδα), Universidad Politécnica de Valencia (Ισπανία), Tradimpex JM Thiercelin (Γαλλία), Universita di Catania (Ιταλία), University of Drebecen (Ουγγαρία), National Polytechnic Institute of Toulouse (Γαλλία), University of Leicester (Ηνωμένο Βασίλειο), Εθνικό Ίδρυμα Γεωργικών Ερευνών (Ελλάδα), Kastamonu University (Τουρκία), Azerbaijan National Academy of Sciences (Αζερμπαϊτζάν), Φορέας επιχορήγησης: Ευρωπαϊκή Ένωση, AGRI GEN RES 2005.   Διακρατικό πρόγραμμα. 2007-2010.
 14. COST ACTION FA 1101. SAFFRONOMICS: Short term scientific missions in Saffron research. Omics Technologies for Crop Improvement, Traceability, Determination of Authenticity, Adulteration and Origin in Saffron.  Leader of  WG3: Molecular and Phytochemical fingerprinting for breeding, traceability, and authenticity (development of technological tools) 2011-2015

Most Cited Papers, Scopus 31.03.2017

1995,"Determination of saffron (Crocus sativus L.) components in crude plant extract using high-performance liquid chromatography-UV-visible photodiode-array detection-mass spectrometry", "Tarantilis P.A., Tsoupras G., Polissiou M.", "Journal of Chromatography A",699, Citations: 195

2010,"Resveratrol, genistein, and curcumin bind bovine serum albumin", "Bourassa P., Kanakis C.D., Tarantilis P., Pollissiou M.G., Tajmir-Riahi H.A.", "Journal of Physical Chemistry B",114, Citations:  184

2006,"Antioxidant flavonoids bind human serum albumin","Kanakis C.D., Tarantilis P.A., Polissiou M.G., Diamantoglou S., Tajmir-Riahi H.A.", "Journal of Molecular Structure",798, Citations:  123

2008,"Antioxidant activity in meat treated with oregano and sage essential oils", "Fasseas M.K., Mountzouris K.C., Tarantilis P.A., Polissiou M., Zervas G.", "Food Chemistry",106, Citations: 122

2006,"Comparison of distillation and ultrasound-assisted extraction methods for the isolation of sensitive aroma compounds from garlic (Allium sativum)","Kimbaris A.C., Siatis N.G., Daferera D.J., Tarantilis P.A., Pappas C.S., Polissiou M.G.", "Ultrasonics Sonochemistry",13, Citations: 116

2011,"Milk β-lactoglobulin complexes with tea polyphenols", "Kanakis C.D., Hasni I., Bourassa P., Tarantilis P.A., Polissiou M.G., Tajmir-Riahi H.-A.", "Food Chemistry",127, Citations: 108

1997,"Isolation and Identification of the Aroma Components from Saffron (Crocus sativus)", "Tarantilis P.A., Polissiou M.G.", "Journal of Agricultural and Food Chemistry",45, Citations: 104

2003,"Ultrasound-assisted extraction of volatile compounds from citrus flowers and citrus honey", "Alissandrakis E., Daferera D., Tarantilis P.A., Polissiou M., Harizanis P.C.", "Food Chemistry",82, Citations: 102

1994,"Separation of picrocrocin, cis-trans-crocins and safranal of saffron using high-performance liquid chromatography with photodiode-array detection", "Tarantilis P.A., Polissiou M., Manfait M.", ,"Journal of Chromatography A",664, Citations: 98

1994,"Inhibition of growth and induction of differentiation of promyelocytic leukemia (HL-60) by carotenoids from Crocus sativus L.", "Tarantilis P.A., Morjani H., Polissiou M., Manfait M.", "Anticancer Research",14, Citations: 93

2007,"Crocetin, dimethylcrocetin, and safranal bind human serum albumin: Stability and antioxidative properties", "Kanakis C.D., Tarantilis P.A., Tajmir-Riahi H.A., Polissiou M.G.", "Journal of Agricultural and Food Chemistry",55, Citations: 82

2006,"Improvement of biodiesel production based on the application of ultrasound: Monitoring of the procedure by FTIR spectroscopy", "Siatis N.G., Kimbaris A.C., Pappas C.S., Tarantilis P.A., Polissiou M.G.", "JAOCS, Journal of the American Oil Chemists' Society",83, Citations: 76

2007,"Aroma investigation of unifloral Greek citrus honey using solid-phase microextraction coupled to gas chromatographic-mass spectrometric analysis", "Alissandrakis E., Tarantilis P.A., Harizanis P.C., Polissiou M.", "Food Chemistry",100, Citations: 74

2007,"Effects of the active constituents of Crocus sativus L., crocins on recognition and spatial rats' memory","Pitsikas N., Zisopoulou S., Tarantilis P.A., Kanakis C.D., Polissiou M.G., Sakellaridis N.", "Behavioural Brain Research",183, Citations: 70

2007,"An overview of DNA and RNA bindings to antioxidant flavonoids", "Kanakis C.D., Tarantilis P.A., Polissiou M.G., Diamantoglou S., Tajmir-Riahi H.A.", "Cell Biochemistry and Biophysics",49, Citations: 62

2008,"Differentiation of Greek red wines on the basis of grape variety using attenuated total reflectance Fourier transform infrared spectroscopy", "Tarantilis P.A., Troianou V.E., Pappas C.S., Kotseridis Y.S., Polissiou M.G.", "Food Chemistry",111, Citations: 62

2004,"Qualitative determination of volatile compounds and quantitative evaluation of safranal and 4-hydroxy-2,6,6-trimethyl-cyclohexene-1-carboxaldehyde (HTCC) in Greek saffron", "Kanakis C.D., Daferera D.J., Tarantilis P.A., Polissiou M.G.", "Journal of Agricultural and Food Chemistry",52, Citations: 58

2008,"Effects of the active constituents of Crocus sativus L., crocins, in an animal model of anxiety","Pitsikas N., Boultadakis A., Georgiadou G., Tarantilis P.A., Sakellaridis N.", "Phytomedicine",15, Citations: 57

2005,"Evaluation of four isolation techniques for honey aroma compounds", "Alissandrakis E., Tarantilis P.A., Harizanis P.C., Polissiou M.", "Journal of the Science of Food and Agriculture",85, Citations: 55

2007,"Comparison of the volatile composition in thyme honeys from several origins in Greece","Alissandrakis E., Tarantilis P.A., Harizanis P.C., Polissiou M.", "Journal of Agricultural and Food Chemistry",55, Citations: 55

2010,"Rapid qualitative and quantitative detection of beef fillets spoilage based on Fourier transform infrared spectroscopy data and artificial neural networks", "Argyri A.A., Panagou E.Z., Tarantilis P.A., Polysiou M., Nychas G.-J.E.", Sensors and Actuators, B: Chemical",145, Citations: 55

2002,"Comparison of classical and ultrasound-assisted isolation procedures of cellulose from kenaf (Hibiscus cannabinus L.) and eucalyptus (Eucalyptus rodustrus Sm.)","Pappas C., Tarantilis P.A., Daliani I., Mavromoustakos T., Polissiou M.", "Ultrasonics Sonochemistry",9, Citations: 53

2005,"DNA interaction with naturally occurring antioxidant flavonoids quercetin, kaempferol, and delphinidin", "Kanakis C.D., Tarantilis P.A., Polissiou M.G., Diamantoglou S., Tajmir-Riahi H.A.", "Journal of Biomolecular Structure and Dynamics",22, Citations: 51

2002,"Characterization of essential oils from Lamiaceae species by Fourier transform Raman spectroscopy", "Daferera D.J., Tarantilis P.A., Polissiou M.G.", "Journal of Agricultural and Food Chemistry",50, Citations: 49

1998,"FT-IR, FT-Raman spectroscopic study of carotenoids from saffron (Crocus sativus L.) and some derivatives", "Tarantilis P.A., Beljebbar A., Manfait M., Polissiou M.", "Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy",54, Citations: 42

Latest papers

 2017, Special Issue, Saffron (Crocus sativus, L.): Omics and Other Techniques in Authenticity, Quality, and Bioactivity Studies, Tsimidou M., Tarantilis P.A., Molecules, 22, Article number 10, doi:10.3390/molecules22010010

2017, Estimation of antioxidant activity of different mixed herbal infusions using attenuated total reflectance fourier transform infrared spectroscopy and chemometrics, Venetsanou A., Anastasaki E., Gardeli C., Tarantilis P.A., Pappas C.S., Emirates Journal of Food and Agriculture, 29, 149-155

2017, Sudan dyes in adulterated saffron (Crocus sativus L.): Identification and quantification by 1H NMR, Petrakis E.A., Cagliani L.R., Tarantilis P.A., Polissiou M.G., Consonni R., Food Chemistry, 217, 418-424.

2017, Crocins, the active constituents of Crocus sativus L., counteracted apomorphine-induced performance deficits in the novel object recognition task, but not novel object location task, in rats, Pitsikas N., Tarantilis P.A., Neuroscience Letters, 644, 37-42

2017, Comparative evaluation of an ISO 3632 method and an HPLC-DAD method for safranal quantity determination in saffron, Garcia-Rodriguez M.V., Lopez-Corcoles H., Alonso G.L., Pappas C.S., Polissiou M.G., Tarantilis P.A., Food Chemistry, 221, 838-843.

 • 31.03.2017

Tarantilis Petros-CV-GR-2017-08.pdf, Tarantilis - CURRICULUM VITAE- EN-2017-08-04.pdf