Αναστάσιος Ακτύπης

Αναστάσιος Ακτύπης
Λέκτορας
Εργαστήριο Γαλακτοκομίας
2105294643
2105294672
aktyp@aua.gr

CV Aktypis.pdf