Ευστάθιος Πανάγου

Ευστάθιος Πανάγου
Αναπληρωτής Καθηγητής
Εργαστήριο Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων
2105294696
null
stathispanagou@aua.gr

Αποφοίτησε από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών τον Ιανουάριο του 1998. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Cranfield University του Ηνωμένου Βασιλείου κατά την περίοδο 1990-1991 όπου απέκτησε δίπλωμα Master of Science στο γνωστικό αντικείμενο ‘Postharvest Technology’. Στη συνέχεια πραγματοποίησε διδακτορική διατριβή στη Μικροβιολογία Τροφίμων στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάστηκε επί σειρά ετών στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ), αρχικά στη Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων, Τεκμηρίωσης και Πληροφορικής (1994-1998) και στη συνέχεια στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων ως επιστημονικό προσωπικό (1998-2007). Τον Νοέμβριο του 2006 εξελέγη Λέκτορας στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας Τροφίμων στο γνωστικό αντικείμενο ‘Ποσοτική Μικροβιολογία’. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: (α) τη μικροβιακή οικολογία ζυμούμενων τροφίμων φυτικής προέλευσης με ιδιαίτερη έμφαση στις επιτραπέζιες ελιές, (β) την εφαρμογή ταχέων αναλυτικών τεχνικών στην αξιολόγηση της αλλοίωσης των τροφίμων σε συνδυασμό με πολυμεταβλητές μεθόδους ανάλυσης, (β) την ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων για την περιγραφή της συμπεριφοράς των μικροοργανισμών σε διαφορετικά οικοσυστήματα τροφίμων. Έχει συμμετάσχει σε 25 ερευνητικά έργα που χρηματοδοτήθηκαν από εθνικούς και ιδιωτικούς φορείς καθώς και την ΕΕ. Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει 108 επιστημονικές εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά του Science Citation Index, οι οποίες έχουν συγκεντρώσει πάνω από 2000 ετεροαναφορές (h index 29) σύμφωνα με τη βιβλιογραφική βάση αναζήτησης Scopus (www.scopus.com) καθώς και 11 κεφάλαια σε βιβλία.

Αντιπροσωπευτικές επιστημονικές δημοσιεύσεις

  1. Tryfinopoulou, P., Chourdaki, A., Nychas, G.-J.E., Panagou, E.Z. (2020) Competitive yeast action against Aspergillus carbonarius growth and ochratoxin A production. International Journal of Food Microbiology 317, Article number 108460.
  2. Pavli, F., Gkana, E., Adebambo, O., Karatzas, K.A., Panagou, E.Z., Nychas, G.-J.E. (2019) In vitro screening of γ-aminobutyric acid and autoinducer-2 signalling in lactic acid bacteria exhibiting probiotic potential isolated from natural black Conservolea olives. Foods 8, 640.
  3. Lytou, A.E., Panagou, E.Z., Nychas, G.-J.E. (2019) Volatilomics for food quality and authentication. Current Opinion in Food Science 28, 88-95.
  4. Lianou, A., Mencattini, A., Catini, A., Di Natale, C., Nychas, G.-J.E., Panagou, E.Z. (2019) Online feature selection for robust classification of the microbiological quality of traditional vanilla cream by means of multispectral imaging. Sensors 19, 4071.
  5. Fengou, L.C., Spyrelli, E., Lianou, A., Tsakanikas, P., Panagou, E.Z., Nychas, G.-J.E. (2019) Estimation of minced pork microbiological spoilage through Fourier transform infrared and visible spectroscopy and multispectral vision technology. Foods 8, 238.
  6. Manthou, E., Tarlak, F., Lianou, A., Ozdemir, M., Zervakis, G., Panagou, E.Z., Nychas, G.-J.E. (2019) Prediction of indigenous Pseudomonas spp. growth on oyster mushrooms (Pleurotus ostreatus) as a function of storage temperature. LWT-Food Science and Technology 111, 506-512.
  7. Lytou, A.E., Tzortzinis, K., Skandamis, P.N., Nychas, G.-J.E., Panagou, E.Z. (2019) Investigating the influence of organic acid marinades, storage temperature and time on the survival/inactivation interface of Salmonella on chicken breast fillets. International Journal of Food Microbiology 299, 47-57.
  8. Tryfinopoulou, P., Fengou, L., Panagou, E.Z. (2019) Influence of Saccharomyces cerevisiae and Rhotodorula mucilaginosa on the growth and ochratoxin A production of Aspergillus carbonarius. LWT-Food Science and Technology 105, 66-78. 
  9. Pavlidis, D.E., Mallouchos, A., Ercolini, D., Panagou, E.Z., Nychas, G.-J.E. (2019) A volatilomics approach for off-line discrimination of minced beef and pork meat and their admixture using HS-SPME GC/MS in tandem with multivariate data analysis. Meat Science 151, 43-53.
  10. Fengou, L., Lianou, A., Tsakanikas, P., Gkana, E.N., Panagou, E.Z., Nychas, G.-J.E. (2019) Evaluation of Fourier transform infrared spectroscopy and multispectral imaging as means of estimating the microbiological spoilage of farmed sea bream. Food Microbiology 79, 27-34.

 


CV Panagou_en.pdf