Ελευθέριος Δροσινός

Ελευθέριος Δροσινός
Καθηγητής
Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου & Υγιεινής Τροφίμων και Ποτών
2105294713
2105294683
ehd@aua.gr
Εικόνα: Eleytherios Drosinos

Καθηγητής Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας και Υγιεινής Τροφίμων
 

Επικοινωνία
Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου και Υγιεινής Τροφίμων και Ποτών
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα
Τηλ.: 210-529 4713
(Γραφείο)
210-529 4714, 4705
(Εργαστήριο)
Τηλεομ.: 210-529 4683
E - mail : ehd@aua.gr

 

Ο κ. Δροσινός είναι απόφοιτος της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών και απέκτησε το Διδακτορικό Δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο Bath του Ηνωμένου Βασιλείου. Σήμερα είναι Καθηγητής και διδάσκει το γνωστικό αντικείμενο ‘Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και υγιεινής τροφίμων’. Η ερευνητική του δραστηριότητα και το δημοσιευμένο έργο του εντοπίζονται σε θέματα διασφάλισης και ελέγχου της μικροβιολογικής ποιότητας και της υγιεινής των τροφίμων. Παράλληλα με την μελέτη των συστημάτων HACCP ασχολείται με τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας της σειράς ISO 9000. Στα πλαίσια αυτά εντάσσεται η μελέτη παθογόνων και αλλοιογόνων μικροοργανισμών, η ανίχνευση και ο προσδιορισμός μυκοτοξινών και υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα και στα αγροτικά προϊόντα.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις
Paramithiotis S., Doulgeraki A.I., Karahasani A., Drosinos E.H. (2014) Microbial population dynamics during spontaneous fermentation of Asparagus officinalis L. young sprouts. European Food Research and Technology, 239, 297-304.
Hadjilouka, A; Mantzourani, K.-S.; Katsarou, A; Cavaiuolo, M.; Ferrante, A.; Paramithiotis, S ; Mataragas, M; Drosinos, E.H. (2015) Estimation of Listeria monocytogenes and Escherichia coli O157:H7 prevalence and levels in naturally contaminated rocket and cucumber samples by deterministic and stochastic approaches. Journal of Food Protection, 78, 311-322.
Hadjilouka, A; Molfeta, C; Panagiotopoulou, O; Paramithiotis, S; Mataragas, M; Drosinos, E.H. (2016) Expression of Listeria monocytogenes key virulence genes during growth in liquid medium, on rocket and melon at 4, 10 and 30 degrees C. Food Microbiology, 55, 7-15.
Spadafora, N.D.; Paramithiotis, S; Drosinos, E.H.; Cammarisano, L.;Rogers, H.J.; Muller, C.T. (2016) Detection of Listeria monocytogenes in cut melon fruit using analysis of volatile organic compounds. Food Microbiology, 54, 52-59.
Tzamalis, P.G.; Panagiotakos, D.B.; Drosinos, E.H. (2016) A 'best practice score' for the assessment of food quality and safety management systems in fresh-cut produce sector. Food Control, 63, 179-186.
 


ehd_cv-en-2016.pdf