Τοποθεσία

Το Εργαστήριο στεγάζεται στο Ισόγειο και στο Υπόγειο του κτηρίου Σ. Χασιώτη. Συγκεκριμένα στο Εργαστήριο υπάρχουν δύο βασικοί εργαστηριακοί χώροι: ενόργανης ανάλυσης προσδιορισμού υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων και μυκοτοξινών όπου είναι εγκατεστημένα τα αναλυτικά όργανα υγρή χρωματογραφία ( RI , UV / vis , φθορισμομετρικός ανιχνευτής), LGC ( NPD , FPD , FID , ECD ), ατομική απορρόφηση, κτλ. (ισόγειο κτηρίου Σ. Χασιώτη) και μικροβιολογικού ελέγχου της υγιεινής των τροφίμων (υπόγειο κτηρίου Σ. Χασιώτη). Από το 2003 στο Εργαστήριο εντάχθηκε και ένας εργαστηριακός χώρος για την εφαρμογή τεχνικών μοριακής βιολογίας δυνατότητα ταυτοποίησης μικροοργανισμών με τεχνικές PCR ) (υπόγειο κτηρίου Σ. Χασιώτη) και έγινε επέκταση του μικροβιολογικού εργαστηρίου.