Προγράμματα

 1. Παραγωγή Νέων Προϊόντων με βάση το Καρπούζι (1985-1992). Ο προϋπολογισμός ήταν 32.000.000 δρχ. και συμμετείχαν η ΓΕΓΕΤ (ΠΑΒΕ), η ΑΤΕ και η Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Τρικάλων.
 2. Συντήρηση λεμονιών σε ψυχόμενους θαλάμους με ειδικές συνθήκες (1991-1995). Προϋπολογισμός 12.000.000 δρχ. Συμμετείχαν η ΓΕΓΕΤ (ΠΑΕΤ) και η ΑΤΕ.
 3. Συντήρηση ακτινιδίων και μήλων με ελεγχόμενες ατμόσφαιρες σε π ιλοτική μονάδα (1988-1990). Ο προϋπολογισμός του έργου ήταν 120.000.000 δρχ. Χρηματοδοτήθηκε από το ΝΑΤΟ (SFS), ΑΤΕ και Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Πιερίας. Το pilot plant κατασκευάστηκε στο ΕΘΙΑΓΕ - Λυκόβρυση.
 4. Παραγωγή συμπυκνωμένου ανακαθορισμένου γλεύκους με τη χρήση ιοντοανταλλακτικών ρητινών (1990-1991). Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ήταν 9.000.000 δρχ και χρηματοδοτήθηκε από ΕΟΚ (Υπ. Γεωργίας).
 5. Συντήρηση σιτηρών σε ατμόσφαιρα αζώτου σε πιλοτική μονάδα (1995-1997). Ο προϋπολογισμός του έργου ήταν 13.500.000 δρχ και καλύφθηκε από ΝΑΤΟ (SFS) και ΑΤΕ. Συνεργάστηκαν η EUROFEED και οι ΜΥΛΟΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ. .
 6. Συντήρηση σταφυλιών ποικιλίας σουλτανίνα με υποκαπνισμό με S0 2 και αποθείωση με πύργο νερού (1997-1998). Η δαπάνη καλύφθηκε από ΚΣΟΣ (1.200.000 δρχ.).
 7. Συμβολή στη μελέτη αρωματικών πτητικών ουσιών που καθορίζουν τη γεύση και το άρωμα του μεσογειακού μανταρινιού( 1993- 1995) . Χρηματοδοτήθηκε από ΓΓΕΤ (ΠΕΝΕΔ 1993) . Ενίσχυση από ΓΓΕΤ με 5.662.000 δρχ.
 8. Ανάπτυξη νέας τεχνογνωσίας για τη θρεπτική αξία και την παραγωγή παραδοσιακών γλυκών κουταλιού. Χρηματοδοτήθηκε από τη ΓΓΕΤ (προϋπολογισμός 60.000.000 δρχ.). Υλοποιήθηκε σε συνεργασία με ΕΤΑΤ και την εταιρεία «Σαραντής», Χίος.
 9. Μελέτη των μικροβιολογικών και φυσικοχημικών παραμέτρων των ζυμούμενων αλλαντικών και μελέτη της διασφάλισης της υγιεινής των προϊόντων αυτών στη βιομηχανία ΒΕΚΚΑ Α.Ε. Χρηματοδότηση από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΠΑΒΕ) (1995-1999).
 10. Βελτίωση βιομηχανικής παραγωγής αφυδατωμένων αλλαντικών με χρήση μικροβιακών στελεχών ‘εκκινητών’ στις βιομηχανίες ΘΡΑΚΗ Α.Ε. και ΒΙΚΗ Α.Ε.. Χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω ΓΓΕΤ (1996-1999).
 11. «Βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας και αύξηση του χρόνου συντήρησης κρέατος και κρεατοσκευασμάτων με χρήση οξυγαλακτικών καλλιεργειών προστασίας (ΠΕΝΕΔ) (1996-1998).
 12. Safety of traditional fermented sausages: Research on protective cultures and bacteriocins (INCO-DEV) (2002-2005).
 13. Assessment and improvement of safety of traditional dry sausages from producers to consumers (2003-2006).
 14. Pathology and ecology of the genus Clostridium in humans, animals and foodstuffs: identification, epidemiology and prophylaxis (Genus Clostridium), European concerted action (2001-2004).
 15. Τεκμηρίωση του χρόνου εμπορίας και κατανάλωσης των παραδοσιακών αλλάντων σε συνάρτηση με τους παθογόνους μικροοργανισμούς, και τη χρήση καλλιεργειών προστασίας . ΓΓΕΤ (2003-2005).
 16. Αξιολόγηση κινδύνου ( risk assessment ) και δημιουργία μαθηματικών προτύπων με σκοπό τον προσδιορισμό του εμπορικού χρόνου ζωής προϊόντων ζωικής προέλευσης . Πυθαγόρας, ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα πανεπιστήμια. Γ.Γ.Ε.Τ. (2004-2006).
 17. Προγράμματα συντάξεως μελετών HACCP και ISO και υποστήριξης εφαρμογής των σε επιχειρήσεις τροφίμων.
 18. Σύνταξη μελέτης HACCP (ΕΛΟΤ 1416: 2000) για τη βιομηχανία: «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.», «ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ».
 19. Σύνταξη μελέτης σκοπιμότητας και βιωσιμότητας για την ίδρυση Ινστιτούτου Βιολογικών Κτηνοτροφικών Προϊόντων περιφέρειας Πελοποννήσου.
 20. Σύνταξη μελετών για λογαριασμό της «Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ». Οι μελέτες αφορούν το τυποποιητήριο λαδιού και είναι (α) Μελέτη κατά ISO 9001: 2000 και HACCP κατά ΕΛΟΤ 1416: 2000.
 21. Εργαστηριακή παρακολούθηση της υγιεινής πρώτων υλών της εταιρείας ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕ.