Έρευνα

Η μελέτη των επικίνδυνων παραμέτρων ( hazards ) των τροφίμων, οι οποίοι ενδεχόμενα προξενούν διαταραχές στην υγεία του ανθρώπου με την κατανάλωση των. Ειδικότερα τα συστήματα διασφάλισης υγιεινής ( HACCP ). Παράλληλα με την μελέτη των συστημάτων HACCP ασχολείται με τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας της σειράς ISO 9000. Στα πλαίσια αυτά εντάσσεται η μελέτη παθογόνων και αλλοιογόνων μικροοργανισμών, η ανίχνευση και ο προσδιορισμός μυκοτοξινών και υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα και στα αγροτικά προϊόντα. Επίσης μελετώνται αρωματικές ουσίες στα τρόφιμα όπως σε τσίπουρο και ούζο και αντιοξειδωτικές ουσίες όπως η ρεσβερατρόλη στο κρασί.