Τοποθεσία

Το εργαστήριο βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου Χασιώτη και διαθέτει τρεις εργαστηριακές αίθουσες και τρία γραφεία.

Είναι εξοπλισμένο με σύγχρονα αναλυτικά και άλλα όργανα όπως:

 • Συσκευές υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης ( HPLC ) με διαφόρους ανιχνευτές
 • Συσκευή GC-MS
 • Συσκευές GC
 • SPME (Solid phase microextarction)
 • Headspace analyzer
 • Φασματοφωτόμετρα διπλής και απλής δέσμης
 • Ιοντικός χρωματογράφος
 • Ηλεκτροφόρησης
 • Φυγόκεντρος
 • Rancimat
 • Λουτρό υπερήχων
 • Yδατόλουτρα κ.

 

ΣυνημμένοΜέγεθος
mapXimiaTrof.png61.76 KB