Έρευνα

Ανάλυση τροφίμων και ποτών
 • Ανάλυση ελαιολάδου, σπορελαίων. (Το εργαστήριο βρίσκεται σε διαδικασία πιστοποίησης κατά ISO 17025.
 • Ανάπτυξη μεθοδολογίας σχετικής μαε τη νοθεία του ελαιολάδου με σπορέλαια
Προσδιορισμός φυσικών και συνθετικών αντιοξειδωτικών
 • Ανάπτυξη μεθοδολογίας απομόνωσης και παραλαβής φυσικών αντιοξειδωτικών συστατικών αρωματικών φυτών.
 • Ανάπτυξη μεθοδολογίας απομόνωσης και παραλαβής φυσικών και αντιοξειδωτικών συστατικών κρασιών.
 • Προσδιορισμός φυσικών αντιοξειδωτικών με HPLC από αρωματικά φυτά.
 • Ανάπτυξη μεθόδων για προσδιορισμό συνθετικών αντιοξειδωτικών στα τρόφιμα
Προσδιορισμός αρωματικών συστατικών τροφίμων
 • Ανάπτυξη μεθοδολογίας απομόνωσης και παραλαβής αρωματικών συστατικών αρωματικών φυτών με διάφορες τεχνικές ( head space , SPME , απόσταξη, εκχύλιση κλπ.).
 • Απομόνωαη, ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός αρωματικών συστατικών με GC - FID και GC - MS .
Aνάλυση μικροβιακών λιπών
 • Κινητική συσσώρευσης ενδοκυτταρικών αποθεμάτων σε μικροοργανισμούς.
Χρήση ακινητοποιημένων ενζύμων για την παραγωγή αλκοολούχων ποτών ( συνεργασία με το Εργαστήριο Χημείας ΤροφίμωνΤμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών)
 • Ακινητοποίηση ενζύμων σε διάφορα υποστρώματα και μελέτη διαφόρων φυσικοχημικών παραμέτρων ιδιαίτερα μελέτη απόδοσης σε αλκοόλη και των πτητικών αρωματικών συστατικών.
Οξειδωτική συμπεριφορά του σιδήρου στον οργανισμό
 • Μελέτη αλληλεπίδρασης διαφόρων μορφών σιδήρου και πολυφαινολικών συστατικών κατά τη διάρκεια της πέψης, σε αρουραίους. Μέτρηση της ακόλουθης αντιοξειδωτικής δραστικότητας στο πλάσμα. (παρούσα δραστηριότητα)
 • Μελέτη της αντιοξειδωτικής συμπεριφοράς μιγμάτων πολυφαινολικών συστατικών και σιδήρου σε συνθήκες πέψης, in vitro .
 • Μελέτη αλληλεπίδρασης σιδήρου και ασκορβικού οξέος στο πλάσμα και στις χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνες ινδικών χοιριδίων.
Βιοδιαθεσιμότητα σιδήρου
 • Μελέτη βιοδιαθεσιμότητας προστιθεμένου σιδήρου σε γαλακτοκομικά προϊόντα. (παρούσα δραστηριότητα)
 • Ανάπτυξη μεθοδολογίας πρόβλεψης βιοδιαθεσιμότητας σιδήρου in vivo , με την μέτρηση διαλυτού, χαμηλού μοριακού βάρους δισθενούς και τρισθενούς σιδήρου in vitro , σε συνθήκες που προσομοιάζουν την πέψη.
 • Ανάπτυξη μεθοδολογίας πρόβλεψης βιοδιαθεσιμότητας σιδήρου in vivo , με την μέτρηση πρόσληψης σιδήρου από κυτταρικά συστήματα.
 • Μελέτη του μηχανισμού αύξησης της βιοδιαθεσιμότητας του σιδήρου παρουσία κρέατος in vitro και σε αρουραίους.
Αντιοξειδωτική δραστικότητα φυτών
 • Μελέτη των αντιοξειδωτικών ιδιοτήτων αρωματικών φυτών, όπως φασκόμηλο, δίκταμο, θυμάρι, σε κυτταρικά και μη κυτταρικά συστήματα. Προσδιορισμός και απομόνωση υδατοδιαλυτών συστατικών και εκτίμηση της αντιοξειδωτικής τους δραστικότητας.
 • Προσδιορισμός της αντιοξειδωτικής συμπεριφοράς μιγμάτων αρωματικών φυτών και σιδήρου σε συνθήκες πέψης.
Μεταβολισμός λιποπρωτεϊνών
 • Κλινική μελέτη της κινητικής του μεταβολισμού λιποπρωτεϊνών σε ομάδες εθελοντών που κατανάλωσαν γεύματα ποικίλης λιπιδικής σύστασης.
Διατροφή πληθυσμιακών ομάδων
 • Πανευρωπαϊκή μελέτη εκτίμησης της συμπεριφοράς και της στάσης των Ευρωπαίων σε θέματα διατροφής.