Γενικά

Το Εργαστήριο Χημείας και Ανάλυσης Τροφίμων εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα:

  • Χημεία Τροφίμων και Ευφραντικών
  • Βιοχημεία Τροφίμων
  • Μέθοδοι ανάλυσης τροφίμων-Ενόργανοι μέθοδοι ανάλυσης τροφίμων
  • Φυσικοχημεία Τροφίμων και Θερμοδυναμική

Το Εργαστήριο Χημείας και Ανάλυσης Τροφίμων αναπτύσσει συνεργασίες με άλλα τμήματα του ΓΠΑ, με το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών, με το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών, με το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καθώς και με άλλα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα της Ελλάδος και του εξωτερικού ( Department of Food Science , Leeds University , . Department of Food Science , Lincoln University , Department of Food Science , University of Cornell, USA Institute of Food Research Norwich ,England) .

Στο Εργαστήριο Χημείας και Ανάλυσης Τροφίμων ανήκει και η Μονάδα Διατροφής του Ανθρώπου που υποστηρίζει τις ακαδημαϊκές και ερευνητικές υποχρεώσεις των μελών ΔΕΠ, καθώς και των φοιτητών και ερευνητών του Εργαστηρίου, με γνωστικό αντικείμενο παρεμφερές με την Διατροφή του Ανθρώπου. Η Μονάδα αποτελείται από τον εργαστηριακό χώρο, ο οποίος βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου και τον χώρο αιμοληψιών και διατροφικής συμβουλευτικής, ο οποίος βρίσκεται στον 1ο όροφο.