Τοποθεσία

Τα εργαστήρια, οι αποθηκευτικοί χώροι και τα γραφεία του Εργαστηρίου Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας Τροφίμων βρίσκονται στο ισόγειο και υπόγειο του κτιρίου Χασιώτη.