Τοποθεσία

Α) Χώροι

Τα εργαστήρια, οι αποθηκευτικοί χώροι και τα γραφεία του Εργαστηρίου Μηχανικής Τροφίμων, Επεξεργασίας και Συντήρησης Γεωργικών Προϊόντων βρίσκονται στο ισόγειο και υπόγειο του κτιρίου Χασιώτη και καταλαμβάνουν 500 m 2 περίπου. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται και 8 θάλαμοι ψύξης και κατάψυξης τροφίμων.

 

Β) Εξοπλισμός μηχανολογικός

 • Μηχανές ελέγχου αντοχής υλικών ( INSTRON , HOUNSFIELD )
 • Στερεοπυκνόμετρο (QUANTACHROME )
 • Πυκνόμετρο ( MICROMERITICS )
 • Ρεόμετρο (RHEOME Τ RIC –SR5)
 • Μικροσκόπιο (CETI)
 • Διαθλασίμετρο (WAY -1 S - ABBE)
 • Όργανο μέτρησης ενεργότητας νερού ( ROTRONIC - HYGROSKOP DT )
 • Εξωθητής τροφίμων(Ε XTRUDER - BRABENDER -20 DN )
 • Όργανο μέτρησης του pH ( Η ANNA - HI 98150, JENWAY )
 • Θερμοστατικά υδατόλουτρα διαφόρων χωρητικοτήτων ( GRANT , MGW K 4, MGW LANDA R 10 ELECTRONIC , ELVEM )
 • Ειδικό σύστημα κοσκίνησης JEL
 • Ηλεκτρονικούς ζυγούς ακριβείας ( Κ ERN , PRESICA 6100 C , OHAUS )
 • Ηλεκτρονικός ζυγός ακριβείας με αυτόματη ρύθμιση θερμοκρασίας (GIBERTINI )
 • Θερμοθάλαμος βεβιασμένης και μη αεροκυκλοφορίας ( MEMMERT )
 • Θάλαμοι θέρμανσης ( απλοί και κενού )( HERAEUS , BIOBLOCK SCIENTIFIC , GALLENKAMP )
 • Θάλαμος μικροκυμάτων (WHIRLPOOL)
 • Συστήματα αυτόματης συλλογής και καταγραφής δεδομένων( TESTO , OMEGA OM 220 RHB -2)
 • Ειδικά αισθητήρια μέτρησης της θερμοκρασίας , της σχετικής υγρασίας και της ταχύτητας του αέρα ( TESTO , HOTWIRE ANEMOMETER ALNOR )
 • Ιοντοανταλλακτική συσκευή αποστάξεως ύδατος( ZALION )
 • Αναλυτικός ζυγός ( SARTORIUS )
 • Dewpoint / Σχετ . Υγρασίας ( OMEGA RHB – 2 )
 • ION-METER WTW PMX 3000
 • Αγωγημόμετρο
 • Ιξωδόμετρο ( HAAKE VT 500, BROOKFIELD )
 • Incubator ( SANYO )
 • Πιλοτική αποστακτική στήλη
 • Πιλοτική μονάδα εξατμιστήρα 4 βαθμίδων
 • Συσκευές ανάδευσης τροφίμων( HOBART , ETS - D 4 )
 • Συστήματα ψύξης και κατάψυξης τροφίμων ( IZOLA , ARISTON )
 • Συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακά ( 16 PCs )
 • Ψηφιακή κάμερα ( CCD - SONY / SSC - C 370 P )
 • Αναδευτήρες σωλήνων (VELP)
 • Αναλυτικός μύλος άλεσης (IKA)
 • Αντλία κενού ( GELMAN )
 • Αυτόματες πιπέτες
 • Εκχυμωτής
 • Ελαιοτριβείο εργαστηριακής κλίμακας
 • Εξατμιστήρας με συνεχή ροή αζώτου ( N - evaporator ) Organomation
 • Ηλεκτροκίνητο κλειστικό κονσερβών
 • Θερμαινόμενος αναδευτήρας ( Falc )
 • Θερμαντικοί μανδύες
 • Θερμοστατούμενος κυκλοφορητής ( ΗΑΑΚΕ )
 • Θολοσίμετρο
 • Λυοφιλιωτής ( VIRTIS )
 • Mαγνητικοί αναδευτήρες ( ΙΚΑ, VELP )
 • Mύλος σφαιριδίων ( BALL MILL )
 • Oμογενοποιητές ( blender ) ( Osterizer )
 • Ομογενοποιητής ( ULTRA TURRAX, IKA )
 • Περισταλτικές αντλίες ( GILSON, ISMATEC )
 • Περιστροφικός εξατμιστήρας ( ROTARY EVAPORATOR – BUCHI )
 • Συλλέκτης κλασμάτων
 • Συσκευή Η PLC Waters με ανιχνευτές απορρόφησης και δείκτη διάθλασης
 • Συσκευή Η PLC Jasco με ανιχνευτές φθορισμού και diode - array
 • Συσκευή GC SRI 8610C
 • Συσκευή κάθετης ηλεκτροφόρησης ( HOEFER )
 • Συσκευή παγωτού
 • Συσκευή υπερήχων Vibra – Cell Sonics & Materials
 • Υγραντήρας
 • Χειροκίνητο κλειστικό κονσερβών
 • Αυτόματος τιτλοδοτητής ( METROHM )
 • Απαγωγός εστία
 • Φασματοφωτόμετρο ( HITACHI )
 • Φυγόκεντρος ( Suprafuge 22- HERAEUS )

 

Γ) Το Λογισμικό του Εργαστηρίου αποτελείται από:

 • Πρόγραμμα προσομοίωσης συστημάτων εισροών-εκροών παραγωγικών διαδικασιών EXTEND 4
 • Πρόγραμμα επεξεργασίας και ψηφιακής ανάλυσης εικόνας IMAGE PRO PLUS 1.3
 • Πρόγραμμα στατιστικής ανάλυσης STATGRAPHICS PLUS 2.0
 • GPC
 • CFD-Software Fluent 6.3.26 - Gambit 2.3.16 - Exceed 11.0
 • CHEMCAD
 • REF – 11 ( Διαχείρηση βιβλιοθήκης )
 • Baseline 810 Waters ( Πρόγραμμα υποστήριξης Η PLC )
 • DP - L 910 Jasco (Πρόγραμμα υποστήριξης Η PLC )
 • HTE S-Series Testing Software
 • TESTO Comfort Software V 3. 4
 • Super Pro Designer 7.0