Έρευνα

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου ΄΄ΜΕΣ΄΄ αφορούν στα ακόλουθα:

 • Εξοικονόμηση πόρων (ενέργεια, νερό κλπ).
 • Μετρήσεις φυσικών ιδιοτήτων τροφίμων. Συσχέτιση των φυσικών ιδιοτήτων με την συντήρηση και επεξεργασία τροφίμων.
 • Επεξεργασία τροφίμων με έμφαση: προβλήματα διάχυσης, αφυδάτωσης και συμπύκνωσης τροφίμων
 • Συντήρηση και βελτιστοποίηση συνθηκών αποθήκευσης τροφίμων.
 • Βελτίωση της υφής και των οργανοληπτικών ιδιοτήτων των τροφίμων, χημικές και βιοχημικές αλλαγές οι οποίες έχουν επιπτώσεις στην ποιότητα των τροφίμων.
 • Αρωματικά συστατικά των οίνων ελληνικών ποικιλιών. Αρωματικά συστατικά των δρύινων βαρελιών για παλαίωση και συντήρηση των οίνων. Αλληλεπίδραση οίνου και δρύινου βαρελιού.

Παράλληλα, το εργαστήριο παρέχει υπηρεσίες προς τρίτους ως προς τα ακόλουθα:

 • Σχεδιασμό και βελτίωση νέων μονάδων περιλαμβανομένων τεχνοοικονομικών μελετών.
 • Συμβουλές για την επιλογή κατάλληλου εξοπλισμού επεξεργασίας και συντήρησης τροφίμων.
 • Θέματα οινολογίας γενικώς.
 • Βελτίωση και ανάπτυξη προϊόντων.
 • Έλεγχο και βελτιστοποίηση οργανοληπτικών ιδιοτήτων, υφής, εμφάνισης και συντήρησης τροφίμων.
 • Συσκευασία και αποθήκευση τροφίμων.

Εκτός από την γενική επιστημονική έρευνα που γίνεται στα πλαίσια πτυχιακών ή διδακτορικών διατριβών, η ερευνητική δραστηριότητα του Εργαστηρίου΄΄ΜΕΣ΄΄,

Γίνεται στα πλαίσια Εθνικών- ή Ερευνητικών Προγραμμάτων της Ε.Ε. ή στα πλαίσια συνεργασίας με διάφορες επιχειρήσεις.