Γενικά

 Εργαστήριο Μηχανικής Τροφίμων, Επεξεργασίας και Συντήρησης Γεωργικών Προϊόντων – Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων

Το Εργαστήριο Μηχανικής Τροφίμων, Επεξεργασίας και Συντήρησης Γεωργικών Προϊόντων ( Μ.Ε.Σ ) είναι ένα από τα πέντε Εργαστήρια του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων. Στο Εργαστήριο υπηρετούν 4 μέλη ΔΕΠ και 4 μόνιμα μέλη βοηθητικού επιστημονικού προσωπικού. Ο αριθμός του βοηθητικού ερευνητικού προσωπικού αυξάνεται ανάλογα με τις απαιτήσεις του ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου ( Ερευνητικά Προγράμματα, Αναθέσεις Εργασιών κλπ.).

Στο Εργαστήριο πραγματοποιούνται 10-12 πτυχιακές και μεταπτυχιακές μελέτες διάρκειας 6 μηνών η κάθε μία κατ’έτος. Επίσης εκπονούνται διδακτορικές διατριβές.

 

Γνωστικά αντικείμενα

Τα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου καλύπτουν θέματα της Μηχανικής και Συντήρησης Τροφίμων καθώς και της Οινολογίας. Πιο συγκεκριμένα τα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου είναι :

  • Τεχνικές συντήρησης τροφίμων

  • Βασικές διεργασίες επεξεργασίας τροφίμων

  • Εξοπλισμός βιομηχανιών τροφίμων

  • Συσκευασία τροφίμων

  • Τεχνολογίες επεξεργασίας τροφίμων

  • Σχεδιασμός μονάδων επεξεργασίας και συντήρησης τροφίμων

  • Φυσικές ιδιότητες τροφίμων

  • Οινολογία

 

Διευθυντής : Αναπλ. Καθηγητής Στ. Γιαννιώτης
Διεύθυνση : Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα
Επικοινωνία : τηλ. 210-529 4703,Φαξ : 210-529 4703, E-mail: yannioti@aua.gr