Γενικά

 Εργαστήριο Μηχανικής και Επεξεργασίας Τροφίμων – Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου

Το Εργαστήριο Μηχανικής και Επεξεργασίας Τροφίμων είναι ένα από τα πέντε Εργαστήρια του Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου. Στο Εργαστήριο υπηρετούν 4 μέλη ΔΕΠ και 4 μόνιμα μέλη βοηθητικού επιστημονικού προσωπικού. Ο αριθμός του βοηθητικού ερευνητικού προσωπικού αυξάνεται ανάλογα με τις απαιτήσεις του ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου ( Ερευνητικά Προγράμματα, Αναθέσεις Εργασιών κλπ.).

Στο Εργαστήριο πραγματοποιούνται 10-12 πτυχιακές και μεταπτυχιακές μελέτες διάρκειας 6 μηνών η κάθε μία κατ’έτος. Επίσης εκπονούνται διδακτορικές διατριβές.

 

Γνωστικά αντικείμενα

Τα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου καλύπτουν θέματα της Μηχανικής και Συντήρησης Τροφίμων καθώς και της Οινολογίας. Πιο συγκεκριμένα τα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου είναι :

  • Τεχνικές συντήρησης τροφίμων

  • Βασικές διεργασίες επεξεργασίας τροφίμων

  • Εξοπλισμός βιομηχανιών τροφίμων

  • Συσκευασία τροφίμων

  • Τεχνολογίες επεξεργασίας τροφίμων

  • Σχεδιασμός μονάδων επεξεργασίας και συντήρησης τροφίμων

  • Φυσικές ιδιότητες τροφίμων

  • Οινολογία

 

Διευθυντής : Καθηγητής, Νικόλαος Γ. Στοφόρος
Διεύθυνση : Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα
Επικοινωνία : τηλ.  210-5294706, Ε-mail: stoforos@aua.gr