Διοίκηση

Πρόεδρος: Καθηγητής Π. Ταραντίλης
Αναπληρωτής Πρόεδρος: Καθηγητής Ν. Στοφόρος

Διευθυντές Εργαστηρίων
Εργαστήριο Γαλακτοκομίας: Καθηγήτρια κ. Ε. Τσακαλίδου
Εργαστήριο Γενικής Χημείας: Καθηγήτρια Β. Κωνσταντίνου
Εργαστήριο Μηχανικής Τροφίμων, Επεξεργασίας & Συντήρησης Γ. Προιόντων: Καθηγητής N. Στοφόρος
Εργαστήριο Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων: Καθηγητής Γ. Ι. Νυχάς
Εργαστήριο Οινολογίας: Επίκουρος Καθηγητής Γ. Κοτσερίδης
Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου & Υγιεινής Τροφίμων και Ποτών: Καθηγητής Ε. Δροσινός
Εργαστήριο Χημείας & Ανάλυσης Τροφίμων: Καθηγητής Α. Ζαμπέλας