Προγράμματα

α) Χρηματοδότηση από Βιομηχανία

1) Ιούλιος 2004-Δεκέμβριος 2005 : Ποιοτικός έλεγχος και βελτίωση οίνων Σαντορίνης. Συνεργασία Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με ΕΑΣ Θηραϊκών Προϊόντων. 

2) Ιούλιος 2006- Ιανουάριος 2008 : Οινική αξιολόγηση ξενικών ποικιλιών φυτεμένων στην νήσο Χίο. Συνεργασία Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την Σ. ΧΑΛΚΙΑΣ.

3) Ιούλιος 2006- Ιούνιος 2008 : Οινική αξιολόγηση χιώτικων ποικιλιών φυτεμένων στην νήσο Χίο. Συνεργασία Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την ΑΡΙΟΥΣΙΟΣ ΑΕ.  

4) Μάιος 2010-Δεκεμβριος 2012 : Eπίδραση του ποτίσματος στα συστατικά του αρώματος και τα φαινολικα συστατικά των οίνων από Ξινόμαυρο και Μαυροτράγανο Κτήμα Κυρ Γιάννη.  

5) Μάρτιος 2013 – Χρηματοδότηση για δύο χρόνια από την βαρελοποιία Nadalie, Μελέτη της επίδρασης προϊόντων δρυός, εναλλακτικών του βαρελιού, στο άρωμα και την γεύση των οίνων από Αγιωργίτικο.  

6) December 2014: Εταιρία Σ, Μπένης: Μελέτη των αντιοξειδωτικών ιδιοτήτων οίνων και εκχυλισμάτων φυσικών προϊόντων.

7) Μάιος 2015: Χρηματοδότηση από την εταιρία DIAM Bouchage (Γαλλία): Μελέτη της επίδρασης φελλών με διαφορετικές διαπερατότητες σε οξυγόνο στην ποιότητα επιλεγμένων εμφιαλωμένων ελληνικών οίνων.

8) Iανουάριος 2016: ανάπτυξη προϊόντος με χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλη και εμπλουτισμένο σε CO2.

 

Β) Χρηματοδότηση από Κρατικά/Ευρωπαϊκά Ομοσπονδιακά προγράμματα

9) 2010-2013 – Αξιοποίηση αποβλήτων τυροκομείων και οινοποιείων για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας (Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Ενίσχυση νέων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων», ΓΓΕΤ, Επιστημονικός συνεργατης (συντονιστής Α. Κουτίνας)

10) Δεκέμβριος 2012 – Ιούλιος 2015. Απομόνωση και Ταυτοποίηση Ζυμών Ιδανικών για την Οινοποίηση Μούστου Μαυροδάφνης – Κεφαλληνίας- Πρόγραμμα Αρχιμήδης – ΓΓΕΤ- Μέλος της ερευνητικής ομάδας

11) Ιανουάριος 2013 – Ιούνιος 2013 Καινοτόμος τρόπος αντιοξειδωτικής προστασίας των οίνων Π.Ο.Π. Μαντινεία- Κουπόνια Καινοτομίας – ΓΓΕΤ