Έρευνα

Οι τομείς έρευνας στους οποίους δραστηριοποιείται κυρίως το Εργαστήριο Οινολογίας είναι οι ακόλουθοι:

  1. Αξιολόγηση ποικιλιών και κλώνων αυτών σχετικά με το οινικό δυναμικό τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις γηγενείς ποικιλίες. Ο ελληνικός αμπελώνας, από τους αρχαιότερους του κόσμου, διαθέτει ένα εξαιρετικό πλούτο σπάνιων και μοναδικών οινοποιήσιμων ποικιλιών. Πολλές όμως παραμένουν άγνωστες, συνιστώντας έναν εν δυνάμει ανεκμετάλλευτο θησαυρό. Πρόκειται για σπάνιες ή λιγότερο γνωστές ποικιλίες, η καλλιέργεια των οποίων στους παραδοσιακούς τους χώρους είναι εξαιρετικά μικρή ή και έχουν εκλείψει κατά την διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών. Σκοπός της ερευνητικής μας δραστηριότητας είναι η οινική αξιολόγηση, με μικρές πειραματικές οινοποιήσεις, ορισμένων σπανίων γηγενών ποικιλιών αμπέλου
  2. Επίδραση αμπελουργικών τεχνικών στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των σταφυλιών και των οίνων. Η έρευνα αφορά στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μελετούμενων πρακτικών (π.χ. διαχείριση της βλάστησης και της άρδευσης του αμπελώνα) στη χημική σύσταση  των ραγών καθώς και στην ποιότητα των αντίστοιχων οίνων.
  3. Βελτίωση ποιότητας λευκών, ερυθρωπών και ερυθρών οίνων. Πιο συγκεκριμένα μελετάται η επίδραση διαφόρων οινολογικών παραμέτρων (προσθήκη οινολογικών ουσιών, εμβολιασμός με επιλεγμένα στελέχη ζυμομυκήτων και γαλακτικών βακτηρίων κτλ.) στην ποιότητα των παραγόμενων οίνων. Παράλληλα γίνεται προσπάθεια να δοθούν απαντήσεις στα ερωτήματα που απασχολούν τα σύγχρονα οινοποιεία σε σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα ενώ ερευνάται και η δυνατότητα παραγωγής οίνων με μικρότερη περιεκτικότητα σε θειώδη ανυδρίτη, όπως το απαιτούν οι σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών.
  4. Τεχνικές ωρίμανσης των οίνων. Πιο συγκεκριμένα ερευνάται η δυνατότητα παραγωγής οίνων με βελτιωμένα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά με προσθήκη τεμαχίων ξύλου διαφορετικής προέλευσης  (δρυς, ακακία, καστανιά κλπ), διαφορετικής θερμικής επεξεργασίας (βαθμού καψίματος) και διαφορετικής μορφής (πούδρες, chips, κλπ) στην δεξαμενή πριν ή κατά την διάρκεια της αλκοολικής ζύμωσης. Όλα τα παραπάνω συντελούν σε διαφορετικές ποιότητες οίνου.
  5. Υλικά συσκευασίας και επίδραση στην τελική ποιότητα. Πιο συγκεκριμένα μελετάται η επίδραση του πώματος (π.χ. συνθετικός φελλός διαφορετικής διαπερατότητας σε οξυγόνο, φυσικός φελλός, βιδωτό πώμα) στην χημική σύσταση και στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των οίνων σε βάθος χρόνου.
  6. Τα αποτελέσματα όλων των παραπάνω μελετών αξιολογούνται και οργανοληπτικά.