Γενικά

Το Εργαστήριο Οινολογίας ιδρύθηκε επίσημα τον Ιούλιο του 2015 και εκπληρώνει την βασική τριπλή υποχρέωση των πανεπιστημιακών εργαστηρίων που είναι η έρευνα, η εκπαίδευση, και το κοινωνικό έργο. Φιλοδοξία του νέου εργαστηρίου είναι η παροχή αφ’ενός όσο το δυνατόν καλύτερης εκπαίδευσης στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, αφ’ετέρου η πραγματοποίηση έρευνας, βασικής και εφαρμοσμένης στο αντικείμενο του σταφυλιού, των οίνων και των αποσταγμάτων.

Η συμβολή του εργαστηρίου Οινολογίας στην στελέχωση της οινοβιομηχανίας με κατάλληλα στελέχη αλλά και η βοήθεια στην επίλυση των οινικών προβλημάτων αποτελεί τον μεγάλο στόχο του Εργαστηρίου αυτού. Συνεργάζεται επίσης με εταιρείες οινολογικών προϊόντων που επιθυμούν να πειραματιστούν με ελληνικές ποικιλίες. Περιλαμβάνει ερευνητικό εργαστήριο, αίθουσα οργανοληπτικού ελέγχου και πειραματικό οινοποιείο. Στο χώρο του οινοποιείου παράγεται ο οίνος του Γεωπονικού, το μοναδικό συσκευασμένο μεταποιημένο προϊόν του Πανεπιστημίου. Στον ίδιο χώρο πραγματοποιούνται επίσης εκπαιδευτικά-επιμορφωτικά προγράμματα για το ευρύ κοινό (ερασιτέχνες ή και μελλοντικοί επαγγελματίες του οίνου). Φοιτητές και νέοι οινοποιοί συμμετέχουν στην παραγωγή και συνεπώς εκπαιδεύονται σε σύγχρονες τεχνικές για την παραγωγή ποιοτικού οίνου.

Επίσης το εργαστήριο συμμετέχει ενεργά στην διαμόρφωση οινικής στρατηγικής της χώρας αλλά και των επιμέρους περιφερειών, και συντάσσει ερευνητικές προτάσεις. Συντονισε την Ομάδα εργασίας Άμπελος – Οίνος ως έναν από τους 13 αγροδιατροφικούς τομείς για τον σχεδιασμό ερευνητικών προγραμμάτων για το 2014-2020 για λογαριασμό της ΓΓΕΤ.  Επίσης μέλη του εργαστηρίου παρουσίασαν προτάσεις σε ημερίδες για την έρευνα και καινοτομία στον άμπελο-οινικο τομέα  στα πλαίσια των υπό προκήρυξη προγραμμάτων RIS 3 των Περιφερειών (Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας).

Το εργαστήριο Οινολογίας εκπροσωπεί το Γ.Π.Α. στο διεθνές δίκτυο οινικής έρευνας ΟINOVITIS, ενός δικτύου που προάγει την έρευνα στην αμπελουργία – οινολογία σε όλο τον κόσμο.