Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Γραφείο Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης του Προγράμματος: Ιερά Οδός 75, Βοτανικός Τ.Κ. 118 55, (Κτήριο Χασιώτη – Ισόγειο), αρμόδια κα Α. Φ. Κυρίτση, τηλ: 210 - 529 4677, 210 - 5294682 e-mail: ar@aua.gr