Ερευνητική Δραστηριότητα

 • Απομόνωση πολικών και μη πολικών βιοδραστικών μορίων από φυσικές πηγές.

Ανάπτυξη μεθόδων ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσής τους.

 • Aνάπτυξη μεθοδολογίας για την παρασκευή οπτικώς ενεργών ενώσεων και μελέτη της βιολογικής τους δράσης με στόχο την εφαρμογή τους στη γεωργία και στην υγεία.
 • Σχεδιασμός, σύνθεση και μελέτη αναστολέων λιπολυτικών ενζύμων.
 • Σύνθεση και μελέτη νέου τύπου βιοδραστικών μορίων με αντιφλεγμονώδη, αναλγητική και αντικαρκινική δράση.

 

 • Ολική ασύμμετρη σύνθεση φυσικών προϊόντων:
 1. Διαρυλαιθέρες (Bastadins, Combretastatins) με αντικαρκινική και αντιβιοτική δράση
 2. Αντιοξειδωτικές ναφθοκινόνες (Alkannin, Shikonin) με επουλωτική και αντιφλεγμονώδη δράση
 3. Στεροειδή (Adociasulfate-2) κυτταροτοξικοί εκλεκτικοί αναστολείς των κινεσινών
 4. Βιοδραστικές μακρολακτόνες (Radicicol, Resorcylide)
 5. Αναστολείς του καρκινικού νεκρωτικού παράγοντα-a (TNF-a) (Bisorbisillinoids)
 6. Μεθοδολογία σύνθεσης γ- και δ-λακτονών - Παρασκευή φερομονών εντόμων
 • Συνδυαστική Χημεία: Σχεδιασμός, σύνθεση και αξιοποίηση βιοδραστικών παραγώγων φαρμακοφόρων δομών:
 1. Σχεδιασμένες βιβλιοθήκες φαρμακοφόρων μορίων (αμινοσάκχαρα, αμινοκυκλιτόλες, ανθρακινόνες, πυράνια, οξαζολίνες)
 2. Αντικαρκινικές ενώσεις πολυμερισμού της τουμπουλίνης και πρωτότυπων παραγώγων τους (Phenylahistine, Taxol)
 • Νέα υλικά:
 1. Μικροκάψουλες για οικολογικό έλεγχο βλαβερών εντόμων
 2. Φωτοευαισθητοποιητές με εφαρμογές στη μικρολιθογραφία

 

 • Αυθεντικότητα τροφίμων
 • Προσδιορισμός προέλευσης: τρόφιμα, ρύπανση & υλικά
 • Αναλυτικές τεχνολογίες για βιώσιμη χρήση γεωργικών παραπροϊόντων
 • Σπάνιες γαίες στον άνθρωπο και τα τρόφιμα
 • Κλινικοί αναλυτές στον έλεγχο τροφίμων
 • Ποιοτικός έλεγχος ελαιολάδου
 • Παράμετροι οξειδωτικής και περιβαλλοντικής καταπόνησης
 • Κυτταρικοί βιοαισθητήρες
 • Φασματομετρία μαζών επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος (Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrometry, ICP-MS). Φθορισμομετρία, χημειο- & βιο-φωταύγεια. Φασματοσκοπία Raman.

 

 • Απομόνωση, ταυτοποίηση και μελέτη ουσιών από φυσικά προϊόντα όπως Kenaf, Saffron, αρωματικά φυτά (ρίγανη, θυμάρι, δίκταμο κ.α.) με συνδυασμένες τεχνικές χρωματογραφίας (HPLC-UV/Vis, GC-MS) και φασματοσκοπίας (UV/Vis, FT-IR, FT-Raman, NMR)
 • Ανάπτυξη νέων τεχνικών ταξινόμησης-ταυτοποίησης γύρης-μικροοργανισμών με τη φασματοσκοπία FT-IR
 • Μελέτη φυσικών προϊόντων των φυτών της ελληνικής βιοποικιλότητας. Χρησιμοποίησή τους:
 1. στη συντήρηση τροφίμων
 2. στη φυτοπροστασία ως υποκατάστατα των φυτοφαρμάκων
 3. ως πρώτων υλών στις βιομηχανίες τροφίμων, φαρμάκων και καλλυντικών