Δημοσιότητα διαδικασιών πλήρωσης θέσεων προσωπικού

 

 • Εκλογή Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Μικροβιολογία Τροφίμων – Ποσοτική Μικροβιολογία»
 1. Μητρώο Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών 
 2. Ενδεκαμελές Εκλεκτορικό Σώμα
 3. Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή

 

 • Εκλογή Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Ενόργανη Ανάλυση – Βιοφασματοκσοπία»
 1. Μητρώο Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών 
 2. Ενδεκαμελές Εκλεκτορικό Σώμα
 3. Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή

 

 • Εκλογή Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Οινολογία»
 1. Μητρώο Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών 
 2. Ενδεκαμελές Εκλεκτορικό Σώμα
 3. Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή

 

 • Εκλογή σε θέση Επικούρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χημεία Τροφίμων»  
 1. Μητρώο Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών 
 2. Ενδεκαμελές Εκλεκτορικό Σώμα
 3. Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή

 

 • Εκλογή σε θέση Επικούρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γαλακτοκομία με έμφαση στην Τεχνολογία Γάλακτος και των Προϊόντων του»  
 1. Μητρώο Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών 
 2. Ενδεκαμελές Εκλεκτορικό Σώμα
 3. Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή

 

 • Εκλογή σε θέση Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρχές Διατροφής του Ανθρώπου»  
 1. Μητρώο Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών 
 2. Ειδική Επταμελής Επιτροπή 
 • Εκλογή σε θέση Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οινολογία»  
 1. Μητρώο Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών 
 2. Ειδική Επταμελής Επιτροπή 
 • Εκλογή σε θέση Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυσικές Ιδιότητες Τροφίμων»
 1. Μητρώο Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών 
 2. Ειδική Επταμελής Επιτροπή 
 
 • Εκλογή σε θέση Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Γαλακτοκομία με έμφαση στη Χημεία και Βιοχημεία Γάλακτος και των Προϊόντων του»
 1. Μητρώο Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών
 2. Ειδική Επταμελής Επιτροπή

 

 • Εκλογή σε θέση Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση Φυτικών Προϊόντων»
 1. Μητρώο Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών
 2. Ειδική Επταμελής Επιτροπή

 

 • Εκλογή σε θέση Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων»
 1. Μητρώο Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών
 2. Επταμελής Επιτροπή

 

 • Μονιμοποίηση σε θέση επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μικροβιολογία Τροφίμων-Ποσοτική Μικροβιολογία»
 1. Μητρώο Εξωτερικών και Εσωτερικών Μελών
 2. Επταμελής Επιτροπή

 

 • Μονιμοποίηση σε θέση Επίκουρης Καθηγήτριας  με γνωστικό αντικείμενο «Οινολογία»
 1. Μητρώο Εξωτερικών και Εσωτερικών Μελών
 2. Επταμελής Επιτροπή

 

 • Μονιμοποίηση στη  βαθμίδα  του  Επίκουρου Καθηγητή  με  γνωστικό  αντικείμενο  «Φυσικοχημεία Εφαρμοσμένη στα Τρόφιμα»
 1. Μητρώο Εξωτερικών και Εσωτερικών Μελών
 2. Επταμελής Επιτροπή

 

 • Μονιμοποίηση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ενόργανη Ανάλυση-Βιοφασματοσκοπία»
 1. Μητρώο Εξωτερικών και Εσωτερικών Μελών
 2. Επταμελής Επιτροπή

 

 • Εξέλιξη σε θέση Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Συντήρηση Τροφίμων»
 1. Μητρώο Εξωτερικών και Εσωτερικών Μελών
 2. Επταμελής Επιτροπή

 

 • Εξέλιξη στη  βαθμίδα  του    αναπληρωτή Καθηγητή   με γνωστικό αντικείμενο «Γαλακτοκομία»
 1. Μητρώο Εξωτερικών και Εσωτερικών Μελών
 2. Επταμελής Επιτροπή

 

 • Εξέλιξη σε θέση Καθηγητή Α΄ με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας και Υγιεινής Τροφίμων»
 1. Μητρώο Εξωτερικών και Εσωτερικών Μελών
 2. Επταμελής Επιτροπή

 

 • Μονιμοποίηση Επίκουρης Καθηγήτριας με γνωστικό αντικείμενο «Φυσικές Ιδιότητες Τροφίμων»

 1. Μητρώο Εξωτερικών και Εσωτερικών Μελών
 2. Επταμελής Επιτροπή

 

 • Εξέλιξη Λέκτορα στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων»
 1. Μητρώο Εξωτερικών και Εσωτερικών Μελών
 2. Επταμελής Επιτροπή Μονιμοποίησης

 

 • Εξέλιξη Λέκτορα στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός Βιομηχανιών Τροφίμων και Βιοδιεργασιών»
 1. Μητρώο Εξωτερικών και Εσωτερικών Μελών
 2. Επταμελής Επιτροπή Μονιμοποίησης

 

 • Μονιμοποίηση Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οινολογία»
 1. Μητρώο Εξωτερικών και Εσωτερικών Μελών
 2. Επταμελής Επιτροπή Μονιμοποίησης

 

 • «Εξέλιξη στη βαθμίδα αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο Βιοτεχνολογία Τροφίμων-Βιοδιεργασίες»
 1. Μητρώο Εξωτερικών και Εσωτερικών Μελών
 2. Επταμελής Επιτροπή Μονιμοποίησης