Επικοινωνία

Επικοινωνία

Διευθυντής ΔΠΜΣ:  Καθηγητής Ελ. Δροσινός
Ιερά Οδός 86, 118 55 Βοτανικός
(κτίριο Χασιώτη, ισόγειο)
τηλ. & Fax: 210 - 529 4713
email: ehd@aua.gr

 

Γραμματεία ΔΠΜΣ: Δώρα Κομματά
Ιερά Οδός 86, 118 55 Βοτανικός
(κτίριο Χασιώτη, ισόγειο)
τηλ.: 210 – 529 4677

Fax:  210 – 529 4682
email: pms_etda@aua.gr