Αντικείμενο και Σκοπός

Αντικείμενο του ΔΠΜΣ είναι η επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση επιστημόνων στην Αμπελουργία και την Οινολογία, που αναφέρεται στην παραγωγή των αμπελουργικών προϊόντων, την οινοποίηση και την παραγωγή αποσταγμάτων αμπελο-οινικής προέλευσης.

Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι :

  • Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης στον Άμπελο-οινικό Τομέα.
  • Η ανάπτυξη της έρευνας στην Αμπελουργία και Οινολογία.
  • Η  δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων, ικανών να στελεχώσουν υπηρεσίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στα ευρύτερα γνωστικά αντικείμενα του ΔΠΜΣ με στόχο την παραγωγή ανταγωνιστικών και υψηλής ποιότητας προϊόντων και η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών.