Επώνυμο Ιδιότητα Εργαστήριο Τηλέφωνο E-mail
Σταματίνα Καλλίθρακα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εργαστήριο Οινολογίας 210 5294362 stamatina@aua.gr
Γεώργιος Κοτσερίδης Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Οινολογίας 2105294719 ykotseridis@aua.gr
Νίκη Προξενιά ΕΔΙΠ Εργαστήριο Οινολογίας 2105294689 nprox@aua.gr