Επώνυμο Ιδιότητα Εργαστήριο Τηλέφωνο E-mail
Νικόλαος Στοφόρος Καθηγητής Εργαστήριο Μηχανικής και Επεξεργασίας Τροφίμων 2105294706 stoforos@aua.gr
Ιωάννα Μαντάλα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εργαστήριο Μηχανικής και Επεξεργασίας Τροφίμων 2105294692 imandala@aua.gr
Απόστολος Κουτίνας Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μηχανικής και Επεξεργασίας Τροφίμων 2105294729 akoutinas@aua.gr
Θεοφανία Τσιρώνη Επίκουρη Καθηγήτρια Εργαστήριο Μηχανικής και Επεξεργασίας Τροφίμων 2105294703 ftsironi@aua.gr
Αντώνιος Καναβούρας Λέκτορας Εργαστήριο Μηχανικής και Επεξεργασίας Τροφίμων 2105294738 antonios.kanavouras@aua.gr
Μανώλης Αναγνωσταράς ΕΤΕΠ Εργαστήριο Μηχανικής και Επεξεργασίας Τροφίμων 2105294709 mana@aua.gr